Gode resultater: Ole Larmerud i NRL har satset stort på rekruttering de siste årene. Satsingen er basert på et samarbeid mellom alle ledd i bransjen. Nå viser det seg at arbeidet bærer frukter.

Nedgang for yrkesfagene men rørleggerne øker

Årets søkertall til videregående utdanning tyder på at færre satser på et yrke i håndverk. Likevel inngås det flere lærekontrakter innen rørleggerfaget enn før, trolig på grunn av godt rekrutteringsarbeid.

0

Norske 16-åringer anser valg av studiespesialiserende fag som sikrere og velger derfor bort fagbrev. Sammenlignet med fjorårets tall er det 661 færre søkere til programfaget Bygg/anleggsteknikk, en nedgang på 16,3 prosent og 273 færre søkere til Design/håndverksfag, som er en nedgang 11,6 prosent.
–  Ja, tallenes tale er klar. Færre ungdom søker til bygg og anlegg. Men det paradoksale er at det tegnes flere lærekontrakter i rørleggerfaget enn før. Faktisk viser den siste statistikken en økning på drøyt 10% (fra ca. 500 til ca. 560), sier Ole Larmerud i NRL i en kommentar til VAnytt.

Flere voksne i rør
Larmerud tror den gode tendensen i rørleggerfag kommer av at det er flere voksne lærlinger i dette faget enn tidligere og at disse ikke følger det tradisjonelle løpet.
– Dermed fanges de ikke opp av statistikken som søkere til Vg1, sier Larmerud.
Fra NRLs side har man satset stort på rekruttering de siste årene. Satsingen er basert på et samarbeid mellom alle ledd i bransjen.
– Produsenter, grossister og kjeder er alle med og drar lasset sammen med oss i NRL. Dessuten gjør opplæringskontorene for rørleggerfaget og faglærerne en flott rekrutteringsinnsats, sier Larmerud.
BNL er nå i gang med et prosjekt for å øke rekrutteringen til Vg1 Bygg og anlegg.
– Vi får håpe på bedre tider for hele byggebransjen som sådan, men for rørleggerfaget ser det altså ikke så gæer’nt ut. NRL setter ikke ned farten i rekrutteringsarbeidet, men satser minst like fri skt i tiden som kommer.  Det er helt nødvendig, sier Larmerud.
 
NHO også bekymret
– Det er betenkelig å se at antallet søkere til yrkesfagene fortsetter å falle, sier seniorrådgiver Kristian Ilner i NHOs Kompetanseavdeling i en pressemelding.
NHO ser det som uheldig at disse tallene går så drastisk ned fordi dette er næringer som har behov for flere fagarbeidere.
Ilner viser til at i tillegg til at søkertallene er lavere enn ønskelig, er den lave gjennomføringsprosenten en stor utfordring.
– I og med at så mange dropper ut i løpet av utdanningsløpet, trenger vi mange flere søkere til disse fagene, sier han.
Søkertallene viser imidlertid at flere søker seg til læreplass og færre søker seg til studiespesialisering påbygg. Det vil kunne slå positivt ut for gjennomførings­statistikken i yrkesfagene senere.
– Samtidig er det gledelig å se at rekrutteringen til industrifagene holder seg relativt jevn og at elektrofagene viser fortsatt fremgang, presiserer Ilner.
Han legger avslutningsvis til at det også er positivt å merke seg at flere velger studiespesialisering realfag. NHO har lenge påpekt viktigheten av at flere velger dette faget.