Foto: Framtidens byer

Skal sikre blågrønn kvalitet i nye byggeprosjekter

Framtidens byer har utarbeidet et hjelpemiddel som skal sikre at byene får ett større innslag av blågrønne kvaliteter i nye byggeprosjekter. Rapporten ”Blågrønn faktor” er lansert.

0
Utgangspunkt for rapporten er Oslo kommunes arbeid med ”Grønn arealfaktor” i kommuneplanen og Bærum kommunes arbeid med ”Grønne tak”. Framtidens byer inviterte, på bakgrunn av dette, kommunene til et samarbeid der intensjonen var at arbeidet skulle ha nytteverdi for alle landets byer og tettsteder, som deretter kan arbeide videre for å innlemme det i sin saksbehandling.

Norske byer har gode forutsetninger for å tilpasse seg klima­endringene med økte nedbørsmengder, men det forutsetter iverksettelse av relevante tiltak.  Det er også enighet i at det finnes et stort behov for byfortetting, hvilket medfører mange tette flater og mindre naturlig areal for absorbasjon og drenering av overvann. Oslo og Bærum kommune har samarbeidet om utviklingen av rapporten som nå kan bidra til at andre byer og kommuner fin­ner frem til gode løsninger som svar på utfordringene.

Oslo og Bærum bak verktøyet
Utgangspunkt for rapporten er Oslo kommunes arbeid med ”Grønn arealfaktor” i kommuneplanen og Bærum kommunes arbeid med ”Grønne tak”. Framtidens byer inviterte, på bakgrunn av dette, kommunene til et samarbeid der intensjonen var at arbeidet skulle ha nytteverdi for alle landets byer og tettsteder, som deretter kan arbeide videre for å innlemme det i sin saksbehandling.

Sikre blågrønne kvaliteter  
”Blågrønn faktor” er altså et hjelpemiddel for å sikre større innslag av blågrønne kvaliteter i nye byggeprosjekter. Rapporten inneholder enkle verktøy som beregner den blågrønne faktoren, og inneholder eksempler som viser hvordan blågrønn faktor er brukt i konkrete områder i tillegg til en egen rapport om juridiske betraktninger

Kurs
Det er allerede planlagt et kurs (24. april 2014) i bruken av dette, i regi av Norske Arkitekters Landsforbund (NAL). Kurset tar for seg bakgrunnen for og intensjoner med verktøyet og presenterer innholdet og hva det innebærer av bruksmuligheter. Kurset tar også opp noen kritiske refleksjoner rundt verktøyets muligheter og begrensninger.

Last ned rapporten Blågrønn faktor her

Meld deg på kurset Blågrønn faktor her