Hanna Rachel Broch er ansatt som ny prosjektdirektør. Foto: Torgeir Haugaard

Sweco styrker ledergruppen

Sweco har ansatt Hanna Rachel Broch som ny prosjektdirektør. Gjennom oppkjøpet av Nordens største rådgivende ingeniørfirma innenfor infrastruktur transport i 2013 – Vectura Consulting – har Sweco styrket sin kompetanse innen samferdsel og infrastruktur, og ansettelsen av Broch er et ledd i denne satsingen.

0

– Hanna Rachel får ansvaret for våre store prosjekter i alle enheter på tvers av landegrensene. Hun skal være prosjekteier på overordnet nivå slik at vi får en bedre samordning mellom avdelingene våre her i Norge, og i Sverige, sier Tron Kjølhamar, administrerende direktør i Sweco Norge.

Kommer fra konsernledelsen i Skanska
Broch har tidligere sittet i konsernledelsen i Skanska, og skal nå være prosjektdirektør med ansvar for å lede enheten som skal jobbe med Swecos største oppdrag. Broch har omlag 20 års erfaring fra både Skanska og Statens Vegvesen, og er utdannet sivilingeniør fra NTNU.

– Jeg har lenge ønsket å jobbe mer med samferdsel igjen. Det blir spennende å jobbe med flere av Swecos ulike enheter, og sikre at samarbeidet både mellom ulike enheter i Norge og Sverige fungerer. Å lykkes med store, tverrfaglige prosjekter krever godt samarbeid både internt og eksternt. Og jobbe med dette har vært en inspirasjon, sier Broch.

Styrket satsing på samferdsel

Oppkjøpet av Vectura Consulting har gjort Sweco bedre rustet til å ta ansvar for større konsulentoppdrag innen samferdsel. Sweco har den siste tiden opplevd stigende etterspørsel etter folk med lang og bred kompetanse innen prosjektledelse og prosjekteierstyring, og har gjennom oppkjøpet av Vectura Consulting og ansettelsen av Broch styrket seg på dette området.

– Det at jeg både har vært entreprenør og kunde, gir meg innsikt i hvordan man lykkes ved samarbeid mellom aktørene. Samarbeid har alltid vært viktig for meg, og har vært den røde tråden i alt jeg har gjort, sier Broch.