Nye krav kan gi lavere boligpris

Fra neste år vil alle boliger som selges ha en teknisk tilstandsrapport. Det kan gi lavere pris på mange boliger.

0

Til nå har norske boliger blitt solgt uten krav til informasjon om boligens tekniske tilstand. Mange boligkjøperne har derfor fått seg ubehagelige overraskelser.

Fra og med neste år innfører Eiendomsmeglerforetakenes Forening nye regler for sine 670 medlemsbedrifter. Meglerne skal anbefale alle boligkjøpere å bruke en boligsalgsrapport som beskriver boligens tekniske stand.
– En bolig med et bad med en tilstandsgrad som krever rask utbedring, vil ha en lavere verdi. Det vil da ofte komme lavere bud på eiendommen, sier administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendomsmeglerforetakenes Forening i en pressemelding.


Ny standard
Den nye boligsalgsrapporten er tuftet på en ny standard, NS 3600, som bygge- og boligbransjen har utviklet. Den innholder 160 punkter takstmennene må undersøke. For å beskrive en komponent eller bygningsdel, brukes det fire tilstandsgrader (TG). TG0 betyr at det ikke er avvik, mens TG3 betyr stort avvik. Får et bad TG3, betyr det at det er fare for liv og helse.
Mange norske bad kommer til å få TG2, som betyr at komponenten er mer enn fem år gammel eller trenger oppgradering innen kort tid.

FAKTA

* Fra 2015 skal eiendomsmeglere organisert i Eiendomsmeglerforetakenes Forening anbefale boligselgerne å kjøpe boligsalgsrapport. Det finnes i dag ikke lovverk som pålegger boligselgere å bruke boligsalgsrapport.

* Boligsalgsrapporten er standardisert, og takstmannen må undersøke boligen i henhold til cirka 160 standardiserte punkter.

* Rapporten vil koste fra 15 000 kroner.

* I dag ender mellom 20 og 25 prosent av boligsalgene i konflikt. Mange av skadene dreier seg om fukt- og råte. Mycoteam anslår at det hvert år oppstår mellom 60 000 og 70 000 vannskader som gir fukt og råte.

* Boligsalgsrapporten og nye retningslinjer og standarder ved boligomsetning tas opp på Nasjonalt seminar om fuktskader i Oslo 10. april.