Vannet vårt: Hvordan står det egentlig til. Bildet er fra Slevikbekken i Fredrikstad.

Feirer femti med alvorsprat

Hvordan har verdens mest vannrike land forvaltet sin rikdom?
I forbindelse med Norsk Vannforenings 50 års jubileum den 29.04 i Ingeniørenes Hus gjør man opp status for vår beholdning av «blått gull».

0
Norsk vannforening feirer femti med foredrag og festaften. En av ambisjonene med arrangementet er å gjøre opp regnskapet. 
I møte med sivilisasjonen er vannet og dets mangfold nemlig som regel den store taperen.
 

«Byer forvandler landskapene. Menneskelig aktiviteter tetter flater, endrer bekke- og elveløp og produserer forurensede stoffer som havner i vannet. Den samlede aktiviteten har imidlertid en bumerangeffekt: Endringene fyller kjellere med forurenset vann, badevannet ødelegges og livsgrunnlaget for fisk og andre vannlevede dyr forringes», heter det i invitasjonen til arrangementet.
 
Vannforeningen har som kjent arbeidet med disse problemstillingen i 50 år. Nå gjør man opp status:
– Hvordan har det gått med det blå gullet – en av våre viktigste verdier, og hvordan er utsiktene fremover nå som byer og småsteder fortettes og utvides videre, spør man i sin invitasjon.
Den som kommer får se.
Se programmet for dagen her