Bildet: MEF Fjellsikring Ressursgruppen ser foreløpig slik ut: (f.v.) Frode Andersen, spesialrådgiver i MEF, Edmund K. Ness, daglig leder i FJELL Renovering AS, Andres Vasquez, daglig leder i Fjellsikring Inter Handling AS og Finn Bangsund, spesialrådgiver i MEF.

MEF oppretter egen fag- og kompetansegruppe på fjellsikring

MEF har en gruppe medlemsbedrifter som arbeider med fjellsikring. Bedriftene innen dette fagområdet har behov for gode rammebetingelser, både overfor byggherrer og i forhold til det offentlige regelverket.

0

Maskinentreprenørenes Forbund har etablert en faglig gruppe for å styrke fjellsikringsfaget innad i MEF, slik at MEF kan ivareta bedriftenes behov overfor offentlige myndigheter og byggherrer.
– Vi vil også synliggjøre bransjens behov og bidra til en kompetanseheving også i denne delen av bransjen, sier spesialrådgiver i MEF, Finn Bangsund

Det ble arrangert et møte på MEFs hovedkontor 3. mars, blant annet for å avklare gruppens mandat, hvilke saker gruppen skal jobbe med, i hvilke saker MEF skal øve påtrykk ovenfor myndigheter/byggherrer og hvilke MEF-medlemmer som skal være med i gruppen. For det er plass til flere enn de foreløpig fire deltakerne. – Vi har enkelte navn på blokka allerede, men dersom noen medlemsbedrifter ivrer etter å bidra i denne gruppen, er vi selvsagt glade for å få forslag, sier spesialrådgiver Frode Andersen i MEF.  – Medlemsbedrifter som har spørsmål, behov, eller ønsker å være med i gruppen, kan ta kontakt med Finn Bangsund eller undertegnede, avslutter han.

Kilde:MEF