Kommunal ingeniørkrise kan svekke infrastruktur

0
Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende ingeniørers forening, frykter at manglende fagkunnskap kan gi svekket infrastruktur i kommunene.

En fersk undersøkelse gjennomført av Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO), viser at bare 2,5 prosent av de 1.892 ingeniørstudentene som har besvart undersøkelsen kunne tenke seg å jobbe i en norsk kommune etter endt utdannelse, skriver Klassekampen.

Et klart flertall på 74,4 prosent av studentene oppgir at de ønsker å jobbe i det private.

– Vi har gjort undersøkelser som viser at mange av ingeniørene som jobber i norske kommuner snart skal ut i pensjon. Hvis man ikke får inn nok fagfolk, kan dette svekke kommunene på mange måter, sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende ingeniørers forening.

Hun frykter blant annet at manglende fagkunnskap kan gi svekket infrastruktur i kommunene.

– Kommunene trenger ingeniører til en rekke oppgaver som for eksempel vann og avløp, kommunale veier, planer for regulering og bygging, og energiforbruk, sier Hansteen til Klassekampen.

Dårlig rekruttering av ingeniører har vært et problem for norske kommuner i flere år, og dette har blant annet ført til høyere lønninger

– Flere kommuner tilbyr nå en bedre startlønn enn de private, og med 428 kommuner kan man som nyutdannet ingeniør få seg jobb nesten over alt i landet, sier Steinar Pedersen, leder for NITO-studenter.

Kilde: NTB info