Feil: Å vaske bilen ute belaster miljøet.

Ikke vask den ute

vannmiljø

0

Våren er kommet og mange har planer om å vaske bilen grundig. I Sverige ønsker man å  oppmuntre flere til å vaske bilen riktig, og dermed redusere utslipp av tungmetaller, bilpleierester og olje, som man står i fare for å kjøre rett ut i innsjøer og hav.

«Stora Biltvättarhelgen 26 til 27 april» er et nytt svensk miljøinitiativ for riktig bilvask.

Det er mer enn 4,4 millioner biler på svenske veier ** og i løpet av et år vaskes de rundt 30 millioner ganger. Når man vasker bilen på gaten, renner vannet til slutt ut i naturen.

Målinger viser at dette er så mye som 5,5 tonn tungmetaller, 5000 tonn avfettingsmidler, bilshampo og bilvoks og 2 000 tonn olje som kan lekke ut i den svenske naturen, hvert år. ***

– Vi ønsker å lære svenske folk at det betyr noe hvordan vi vasker bilen, og at naturen ikke kan forsvare seg mot giftstoffer vi slipper ut. Det forurensede vannet er rett og slett ikke bra for dyr, planter, drikkevann eller bading i innsjøer og hav. Hvis jeg som enkeltperson tar ansvar for hvordan jeg vasker bilen min, så vi vil gjøre en stor forskjell for miljøet, sier Anders Finnson, miljöexpert ved Svenskt Vatten.

Det er best å vaske på en bilvask, helst en miljømerket en. Det går like bra med en automatisk bilvask som en gjør-det-selv arcade. Der blir vannet renset før den slippes ut på. Bruk miljømerkede bilpleieprodukter.

Verst er å vaske bilen på gaten eller oppkjørselen slik at vann med all forurensning strømmer ned i gateløp og deretter rett inn i nærmeste vassdrag.
Hvis du ikke har tilgang til en bilvask er den minst dårlige til å vaske bilen på gress eller grus. Forurensningen stopper i matjord mens vannet fortsetter ned i bakken og blir filtrert før den når grunnen.
Jordorganismer er hardføre enn de som lever i vann, og jordmiljøet kan ofte binde eller degradere de forurensende stoffer som er vasket av bilen.
Å dra oppmerksomheten om viktigheten av å vaske bilen arrangeres My Water av Sveriges 290 kommuner. Den store Biltvättarhelgen 26 til 27 april 2014 er laget for å inspirere folk til å vaske riktig for miljøet.