Marie Sagen under International Water Week i 2013.

– Vannhåndtering er et spennende miljøarbeide

– Jeg studerer vann- og miljøteknikk fordi jeg vil ha en jobb i fremtiden der jeg som sivilingeniør får mulighet til å utvikle samfunnet i en mer bærekraftig retning, sier Marie Rødsten Sagen som er 5-års student på masterstudiet Vann- og miljøteknikk ved NMBU.

0

Håndtering av vann og vannutslipp er svært viktig på grunn av den tette koblingen med de største samfunns- og miljøspørsmålene vi står overfor i fremtiden. Vann er integrert i energiutnyttelse, byutvikling, mat og påvirker og påvirkes av klimaendringer. Studier innen vann- og miljøteknikk er et studie for fremtiden, ikke bare fordi Norge trenger flere dyktige ingeniører som har kunnskap til å forvalte vann- og avløpsinfrastrukturen og de hundrevis av milliardene som skal til for å sikre en tilstrekkelig standard fram mot 2030.

Vann- og miljøteknikk er også et studie for fremtiden, siden vi må forholde oss til befolkningsvekst og økende urbanisering samtidig som vi må bli mere effektive i bruken av ressurser og energi. Tilsammen gjør alle disse tingene studiet så van(n)vittig spennende, sier Sagen.

Marie Sagen brenner for VA-bransjen, og synes hun er heldig som får jobbe med vann og avløp. 

Vann- og miljøstudiet ved NMBU har fått rekordhøy søkning i år, og det kan se ut til at kombinasjonen ingeniørvitenskap og vann og miljø appellerer til moderne norsk ungdom. 
– Endelig!, sier Sagen.
– Problemet tidligere har vært at så få unge mennesker har fått øynene opp hvor viktig denne studieretningen er og hvilke og jobbmuligheter den gir. Personlig har vann og særlig avløp, og alle de miljøutfordringen tilknyttet bransjen blitt bare mer og mer spennende for meg i løpet av studietiden.

– Vann- og avløpsbransjen er en sektor med et stor potensial innen innovasjon og nyskaping, samtidig som det er store samfunnsbehov som berører oss alle. Vi trenger vi flere unge, kvikke og ivrige folk, sier hun.

– Jeg har fordypet meg i urbane avløpsløsninger med fokus på integrerte løsninger som kan spare energi og ressurser samtidig som de spiller sammen med byens blå og grønne strukturer. Viktige stikkord er en større grad av: desentralisering, monitorering og naturbaserte løsninger og å dessuten ta hensyn til at forskjellige fraksjoner av avløpet har forskjellig kvalitet og dermed bør behandles etter dette.

– Jeg ble så engasjert i paradokset og potensialet tilknyttet det nåværende avløpssystemet i den vestlige verden i dag at jeg ville lage en liten animasjonsfilm (klikk her), så flere kunne lære om det. Heldigvis syntes også både NMBU og venninnen min Tine Waag Fjeldstad at det var en god ide. Under god veiledning gjennomførte vi prosjektet.

Marie Rødsten Sagen tok bachelor innen vannteknologi på Danmarks Tekniske Universitet og valgte å fullføre mastergraden innen Vann- og miljøteknikk på NMBU på grunn av nærheten til Oslo, og fordi det er et godt studentmiljø på Ås. – Men først og fremst valgte jeg dette universitetet på grunn av en spennende studieretning, sier hun.

Sagen har siden 2013 vært  Young Water Ambassador for International Water Week samt jobbet i Vann og avløpseateten i Oslo kommune.