Fra Porsgrunn. Foto:Wiki

Yara Porsgrunn anmeldt for oljeutslipp

vannmiljø

0
Natt til 24. november 2012 hadde Yara Porsgrunn et stort utslipp av olje til sjø fra Herøya Industripark i Porsgrunn kommune i Telemark. Årsaken var overfylling av en tank.

 
Systemsvikt
– Miljødirektoratet ser alvorlig på Yara Porsgrunn forårsaket et stort utslipp som tilgriset strandsonen og sjøfugl. Utslippet var etter vår oppfatning et direkte utslag av systemsvikt og manglende vedlikehold av kontrollsystemer, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.
Yara Porsgrunn er en stor og profesjonell aktør, som håndterer produkter med stort forurensningspotensial. Vi forventer derfor høy grad av aktsomhet.
 
Flere ulovlige utslipp
Yara Porsgrunn hadde flere ulovlige utslipp i 2012: Fire utslipp av nitrogen, et utslipp av fosfatstøv og et utslipp av flytende kalksalpeter.
Miljødirektoratet anmeldte dessuten virksomheten i 2011 for ulovlig utslipp av kalksalpeter og mangler i internkontrollsystemet. Vi anmeldt dem også i 2008 for utslipp av mineralolje og omfattende mangler i internkontrollsystemet. I de to sakene ga politiet dem forelegg på henholdsvis 2,5 millioner og 400 000 kroner.
Utslippet av fosfatstøv i forbindelse med lossing i mai 2012 er under etterforskning ved Telemark politidistrikt.
 
Viktig å straffeforfølge
– Gjentatte bruddene på forurensningsloven og internkontrollforskriften viste et for lavt aktsomhetsnivå hos Yara Porsgrunn. Av allmennpreventive grunner er det viktig å straffeforfølge alvorlige og gjentatte brudd på miljøregelverket, sier miljødirektør Ellen Hambro.
Miljødirektoratet hadde en omfattende tredagers revisjon hos Yara Porsgrunn i fjor høst. Vi avdekket da ingen avvik, men ga tre anmerkninger. Kilde:KliF