Vannmann: Ordfører Fabian Stang ønsket velkommen til delegatene under den europeiske vannbransjens møte i Oslo.

Vellykket EUREAU-møte i Oslo

Norsk Vann var forrige uke vertskap for generalforsamlingen i EUREAU, som er paraplyorganisasjon for den europeiske vannbransjen. I møtet ble blant annet EUREAUs nye visuelle profil lansert.

0

Norsk Vann er det nasjonale medlemmet i EUREAU; som er den europeiske paraplyorganisasjonen for vannbransjen i 27 land. Medlemmene i EUREAU representerer vann- og avløpsvirksomheter som i sum leverer vann- og avløpstjenester til 400 millioner europeiske vanndrikkere. Se mer info på EUREAUs hjemmesider.

EUREAU avholder generalforsamling to ganger i året, og det går på rundgang mellom medlemmene å være vertskap. Norsk Vanns direktør Einar Melheim representerer Norsk Vann i generalforsamlingen og var vertskap for møtet 8.-9. mai i Oslo.

Deltakerne ble ønsket velkommen til Oslo av ordfører Fabian Stang. Deretter ga konstituert direktør Per Kristiansen i VAV en orientering om Oslos vann- og avløpstjenester, og assisterende direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann orienterte om vannbransjen status og utfordringer på nasjonalt nivå.

Deretter ble EUREAUs nye visuelle profil lansert for medlemmene, gjennom film, brosjyrer og roll-ups. Offisiell lansering utad vil skje utover året ved ulike anledninger. Det var stor entusiasme blant deltakerne for den nye profilen, som vil bidra til å øke synligheten av EUREAU og den europeiske vannbransjen overfor EUs besluttende organer spesielt og presse og allmennhet generelt.

Resten av møtet var viet dagsaktuelle temaer for den europeiske vannbransjen.