Ekstremprosjektering av E39 – med BIM

For å teste ut hvordan man med BIM kan samhandle optimalt og planlegge effektivt, er praktisk ”ekstremprosjektering” av en delstrekning av E39 først på agendaen under årets Novapoint Brukermøte i Haugesund 20-22 mai.

0

Årets fagkonferanse innen samferdsel og kommunalteknikk har temaet BIM:MER og har fått meget god respons, hittil er mer enn 300 deltagere påmeldt. Årets Novapoint Brukermøte er det 26. i rekken.
– Programmet ”tyvstarter” den 20. mai da spesielt inviterte «BIMMERE» fra flere ulike aktører vil utgjøre et fagteam som i løpet av noen intense timer vil gjøre hurtigprosjektering av en ca 20 km delstrekning av E39 på Haugalandet, sier Idar Kirkhorn, daglig leder ved Vianova Systems til VAnytt.

Presenterer i plenum
Kirkhorn vil så presentere resultatet av prosjekteringen i plenum onsdag morgen (21. mai) – hvoretter Statens vegvesens delprosjektleder for fjordkryssingen, Mathias Kjerstad Eidem vil fortelle videre om utredninger og planene for E39 så langt.
– Takket være Statens vegvesen og Jernbaneverket, fremsynte konsulenter og entreprenører, og Vianova Systems, er Norge faktisk BIM-pioner og verdensledende innen moderne samferdselsprosjektering. Vianovas årlige Novapoint Brukermøtet har vært og er den største og viktigste møteplassen for denne utviklingen, påpeker Kirkhorn.


Gleder seg: Idar Kirkhorn, daglig leder ved Vianova Systems inviterer til fagkonferanse innen samferdsel og kommunalteknikk.

BIM:MER
Krav til tettere tverrfaglig samarbeid og modellsamhandling gjør at alle aktører må tilpasse seg nye arbeidsprosesser. Det krever endringsdyktighet. Samferdselsprosjekter fremover vil kreve BIM – det er det liten tvil om, sier Kirkhorn.
Mange har tatt de nødvendige stegene allerede – ved hjelp av Vianovas banebrytende verktøygenerasjon NovapointDCM og QuadriDCM.
– Mer faglig forståelse. Bedre arbeidsprosesser. Tett samhandling. Mer effektivitet. Færre feil og mangler. Høyere kvalitet. Besparelser… Dette er noe av det våre kunder erfarer, sier Kirkhorn.
Novapoint Brukermøte den 20-22 mai i Haugesund vil forøvrig også dreie seg om store og små nye erfaringer med BIM. I organisasjonen. I praksis. På alle nivåer. Overordnet. Teknisk. I store og små prosjekter. I alle prosjektfaser.

Se hele programmet for Novapoint Brukermøte 2014 her.