Lovende: - Vi har i dag teknologi som gjør at renseanleggene kan produsere strøm og varme til glede for forbrukerne og eierne av anleggene. Dette er teknologi vi vil se mer av i fremtiden, sier professor Harsha C. Ratnaweera ved NMBU. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Renseanleggene blir fremtidens energifabrikker

De store tekniske innovasjonene er i ferd med å nå vann- og avløpssektoren. En av nyvinningene verden vil se i nær fremtid er renseanlegg som produserer energi fremfor å være et energisluk, sier professor Harsha C. Ratnaweera ved NMBU.

0

Ratnaweera sier dette i oppsummeringen av den årlige europeiske konferansen for vann- og avløpshåndtering som ble arrangert i Oslo forrige uke, der innovasjon var et av de sentrale temaene.
Ratnaweera hadde en sentral rolle i konferansen. European Utility Management Conference (EUC) er en av de viktigeste begivenhetene i Europa innen vann- og avløpshåndtering hvert år.
Formålet med konferansen er å samle fagfolk, beslutningstakere og virksomheter fra hele verden for å diskutere problemstillinger knyttet til Europas fremtidige strategier for vann og avløp.

Verdensomspennende
EUC-konferansen er en del av International Water Association (IWA) som er et verdensomspennende nettverk for vann der målet er å fremme global vannforvaltning. Nettverket består av om lag 10.000 individuelle medlemmer, fremstående fageksperter, nasjoner og et hundretalls bedrifter. IWA er representert i over 100 land.
– De største tekniske innovasjonene innen renseprosesser, som er mitt fagfelt, vil være å utvikle metoder som samler avfallet fra renseanleggene til gjenbruk, det være seg næringsstoffer og energi. Det som er avfall i dag blir viktige verdier i nær fremtid, sier han.
– Vi har i dag teknologi som gjør at renseanleggene kan produsere strøm og varme til glede for forbrukerne og eierne av anleggene. Dette er teknologi vi vil se mer av i fremtiden, i  tillegg til innovative løsninger som møter de store klimapåvirkningene som truer dagens vann- og avløpsanlegg, sier Ratnaweera som tilhører forskergruppen Vann-og miljøteknologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Simulerer prosesser
Ratnaweera er spesialist innen renseteknologi, og samarbeider med internasjonalt ledene forskningssentra i videreutviklingen av blant annet avanserte simuleringsprogrammer. Han er også med på å utvikle nye konseptuelle modeller innen kjemiskfelling. Ratnaweera har selv vært med på nyskaping og optimalisering innen fellingsprosesser med nye fellingskjemikalier.
– Selv om vi ser en økende innovasjonsgrad i de ulike VA-bransjene, er innovasjonssatsingen dessverre lavere og går saktere i denne sektoren enn det vi opplever på andre teknologiområder. Under konferansen ble akkurat denne utfordringen drøftet, sier han.
–  En av de store utfordringene sektoren står overfor, er mangel på innsikt og lite kommunikasjon mellom leverandører, gründere og vannverkseiere. Under konferansen ble det presentert ulike løsninger som jeg mener vil bringe disse gruppene nærmere hverandre og slik sett skape endring i fremtiden, sier Ratnaweera.

Ny teknologi
– Det er mange utfordringer inn VA-sektoren som må løses, og det vil koste dyrt oppgradere dette ved hjelp av tradisjonell teknologi. Utfordringene i sektoren er svært store og det vil være urealistisk å løse disse med gårsdagens teknologier, uten at det vil gå på bekostning av behov innen andre samfunnssektorer, som sykehus, skoler og veier, sier han.
For Ratnaweera er teknologiske nyvinninger og innovasjon det mest effektive og nærliggende alternativet for å løse utfordringene på rimeligste måte for samfunnet. De største innovasjonene i nær fremtid vil utvilsom å ta vare på ressursene i avfallet og møte klimapåvirkninger. Her vil verden se fremtidens paradigme innen vann- og avløpssektoren, seier han.

I fremtiden ser vi resultater

Målgruppene til årets konferansen var beslutningstagere fra ulike ledd i verdikjeden. EUC-konferansene er viktige møteplasser for utveksling av erfaringer som påvirker beslutningsprosesser og premissene innen sektoren i Europa og verden for øvrig.
– EUC er annerledes i og med at alle foredragsholdere blir personlige invitert. I fremtiden vil vi kunne se resultater av det som ble drøftet i løpet av de tre dagene vi var samlet i Norge, sier Ratnaweera.
Tekst: Knut Werner Lindeberg Alsén