Leder for energi og miljø, dr. ing. Sigrid Strand-Hanssen og HMS-sjef i NCC Construction Anlegg Morten Larsen.

NCC er vert for internasjonalt miljøsertifiseringsprogram

4. og 5. juni vil NCC være vertskap for CEEQUAL-kurs i Norge. CEEQUAL er verdensledende miljøsertifiseringsprogram for anleggsprosjekter.

0

– Norge står overfor store infrastrukturprosjekter, og et internasjonalt anerkjent sertifiseringsprogram vil bidra til at de løsningene vi velger er bærekraftige og påvirker mennesker, dyr og naturen i minst mulig grad. Høy miljøkompetanse gir oss et konkurransefortrinn, sier konstituert regiondirektør, Rune Halvorsen i NCC Construction.

NCC har de siste årene bygget opp kompetanse på BREEAM, som er miljøsertifisering for blant annet kontor- og undervisningsbygg. De siste årene har selskapet overlevert flere BREEAM sertifisert bygg, og en rekke prosjekter er under bygging.

– Sverige har kommet lenger enn Norge når det gjelder miljøsertifisering, og jeg er overbevist om at vi vil følge Sverige på dette området. I vårt naboland har de aller fleste nye store byggprosjekter ambisiøse miljøambisjoner, og CEEQUAL blir brukt på stadig flere infrastrukturprosjekter, sier leder for energi og miljø, dr. ing. Sigrid Strand-Hanssen i NCC Construction.

CEEQUAL
Miljøsertifiseringsprogrammet CEEQUAL er et viktig verktøy både i planleggingen og gjennomføringen av infrastrukturprosjekter. Målsettingen med verktøyet er at byggherre og entreprenør skal lykkes med løsninger som gir bærekraftige gevinster både i forhold til miljø og samfunn.

– Godt miljøarbeid handler om god planlegging og kompetanse til å gjennomføre. CEEQUAL er en systematisk tilnærming, som bidrar til at sentrale beslutninger tas på riktig tid i planleggingen. I prosjektgjennomføringen gir CEEQUAL råd og veiledning på sentrale spørsmål, sier Strand-Hanssen.

Kurset som avholdes i NCCs lokaler i Østensjøveien 27 4.-5. juni vil være åpent for alle som ønsker å delta.

– I tillegg til egne ansatte vil vi også invitere aktuelle kunder og samarbeidspartnere. Konkurrenter som ønsker å delta kan også ta kontakt, sier Strand-Hanssen.