Mange: Norge ligger på verdenstoppen i antall kommuner. Det blir mange fine våpen, men etter alt å dømme ikke alltid effektivt.

Arbeiderpartiet torpederer trolig kommunereformen

Kommunereform

0

Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til det man beskriver som større og mer robuste kommuner.

– Målet er å styrke et lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre verdiskapning og trivsel. Kommunene må ha kraft til å møte de utfordringene som venter. Det er utfordringer knyttet til demografi, velferd og kompetanse og evne til å utvikle gode og attraktive lokalsamfunn, står å lese på Regjeringens hjemmesider.

Mye taler likevel for at kommunereformen vil forbli en drøm. Arbeiderpartiet har gått ut og kalt reformen et tvansgopplegg.
Spørsmålet vil bli avgjort i løpet av de nærmeste dagene.

Norge etter i Norden
Mens de andre landene i Norden har reformert kommunestrukturen kan det drøye enda en god stund her på berget. Pr. mai 2014 er det 428 kommuner i Norge. Sverige har 290 og Danmark har 89. Finland har et kommunale selvstyre som utøves av 336 kommuner, men disse er sluttet sammen i 70 økonomiske regioner hvor kommunene samarbeider i ulik grad om næringspolitikk og kommunale tjenester.