Ny bydel i Bergen vokser frem

0
Nordic - Office of Architecture, COWI og SLA har vunnet konkurransen om å utvikle det gamle arbeiderstrøket Laksevåg. Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture

Laksevåg har tradisjonelt vært brukt som et industrielt verftsområde, men har nå blitt en naturlig forlengelse av den kontinuerlige utviklingen langs Bergens kystlinje. Området har et stort potensiale til å bli et svært viktig utviklingsprosjekt for byen.

En bærekraftig og hyggelig bydel
Nordic — Office of Architecture, arkitektene bak den nye utviklingsplanen, har lang erfaring innen byplanlegging, og er blant annet også involvert i nyskapingen av Sotra Kystby.

– Med sin sentrale og sjønære beliggenhet blir Laksevåg en bærekraftig og hyggelig bydel for Bergens befolkning. Hver bolig får sjøkontakt og det blir varierte og gode uterom og promenader til glede både for bydelens beboere og for bergensere generelt, sier Gudmund Stokke, faglig leder i Nordic.

Den nye bydelen på Laksevåg vil bestå av tre kunstige øyer i tillegg til det gamle verftsområdet. På øyene vil det bli bygget 1600 nye boliger, kontorer og butikker, mens verkstedhallen og tørrdokken på verftsområdet vil bli bevart som publikumsattraksjoner som vil vise frem stedets lokalhistorie og kulturarv.

– Det unike her er blant annet at vi ikke får tildelt et område, men får anledning til å bygge opp tomten helt fra grunnen. Å kunne tilby nærhet til sjø for et så stort antall boliger er også veldig spesielt, sier arkitekt Eskild Andersen fra Nordic.

Rekreasjon og klimatilpasning
SLA står for landskapet i Laksevåg og har stor erfaring med utvikling av attraktive byer over tid, samt å skape klimatilpasning som bidrar til både rekreasjon og attraksjon.

Da utviklingen av den nye bydelen vil foregå gradvis over de kommende årene er det viktig å sørge for at den gir noe tilbake til byen og nabolaget så tidlig i prosessen som mulig. Med den planlagte landutfyllingen åpner det seg mulighet til å anlegge en sørvendt strandpark, unikt for Bergen by, som ellers kun har nordvendte odder ut mot fjorden. Dette kan bli hele Laksevågs foretrukne rekreasjonsområde, og en attraksjon for hele Bergens befolkning.

Klimatilpasning er en essensiell del av uterommenes utforming, noe som vil sikre Laksevåg mot oversvømmelse og andre klimautfordringer i fremtiden, samtidig med at det skapes uterom rike på naturopplevelser.

-Med fokus på åpne, attraktive rekreasjonsområder ved fjorden, ønsker vi at folket tar del i utviklingen og får eierskap til Bergens nye bydel. Slik kan byutviklingen bli en god prosess for alle og fremstå som både levende og attraktiv fra dag én, sier Louise Fiil Hansen, leder av SLAs kontor i Oslo.

Gull av gråstein
Ingeniørselskapet COWI skal stå for prosjekteringen av det nye området på Laksevåg. Dette er ikke bare tidenes største byutviklingsprosjekt i Bergen, men også et av byggeprosjektene med høyest miljøambisjoner i landet.

– Laksevåg kan bli Nordens Venezia. Dette er et typisk eksempel på hvor viktig det er å tenke helhetlig i byutvikling. Å bruke steinmasser fra tunnelprosjekter i Bergen til å skape en ny og levende bydel er et spennende bevis på innovasjon og bærekraft. Man kan kanskje si at Bergen får gull av gråstein, sier administrerende direktør i COWI, Terje Bygland Nikolaisen.

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap, og har blant annet laget konsekvensutredninger knyttet til E39 og bybanen i Bergen.

– Det er fantastisk å få være med å utvikle morgendagens Bergen. Prosjekt Nye Laksevåg vil gi Bergen nye kvaliteter gjennom å åpne sjøområdet vest for byen. Dette er et visjonært og ambisiøst byutviklingsprosjekt som vil komme til å prege Bergen i mange generasjoner, sier utviklingssjef i COWI, Erik Rigstad.