Typisk: Særlig steder med spredt bebyggelse, slik det er mange av i Norge, trenger små anlegg for rensing av spillvann.

Legger planer for innovasjon – jakter på en kvart ingeniør

Nystartet forening Avløp Norge har ambisjoner og planer for økt aktivitet, kvalitet og god utvikling innen avløp i spredt bebyggelse. Den første jobben blir å finne den rette personen til oppgavene

0

Avløp Norge er en sammenslutning av produsenter av desentraliserte renseanlegg. Man har store planer for tiden som kommer og ser nå etter en fremoverlent person som kan stå for den operative aktiviteten.  
– Det er jo sterk etterspørsel etter gode fagpersoner, men vi har stor tro på at vi skal kunne finne den rette. Vi ser etter en person som har lyst på en ekstra jobb. Det vil trolig passe bra for en pensjonert kommuneingeniør, en konsulent eller annen fagperson, som vil være med der det skjer. Det er i første omgang en kvart stilling som skal fylles, men på sikt kan det kanskje bli litt mer, sier styreleder Nils Erik Pedersen til VAnytt. 
Pedersen understreker at denne personen skal være der for alle medlemmene, og det er en forutsetning av man har en fri posisjon og ingen bånd til noen av leverandørene. 

Bærekraftig
Avløp i spredt bebyggelse har fått mer vind i seilene i det siste-. Etter flere å med stor utbygging av overføringsledninger og pumpestasjoner for spillvann vurderer stadig flere kommuner å satse på mindre renseanlegg. 
– Vi har sett at kommuner også velger å satse på mindre renseanlegg i bygder og husklynger som ligger et stykke unna. Det er både sikkerhetsmessige og økonomiske gode grunner for spredte renseanlegg, sier styreformann Nils Erik Pedersen i Avløp Norge til VAnytt.
Den nye bransjeforeningen Avløp Norge er derfor på offensiven og en handlingsplan for 2014 ligger allerede klar til den nye daglige lederen.
– Vi har i første omgang ikke ambisjoner eller budsjetter nok til å fylle en hel stilling. Derfor ser vi fortrinnsvis etter en fagperson, gjerne pensjonist, som kjenner forskrifter og kommunenorge godt, sier Pedersen.
En viktig oppgave ved siden av den rene administrative oppgavene er å ha kontakt med kommuner og offentlige myndigheter.

Teknisk utvikling
Teknologien innen mindre renseanlegg har gjennomgått en rivende utvikling og det finnes i dag smarte, godkjente løsninger for helt ned til en bolig og opp til flere hundre abonnenter. 
– Mange av løsningene bygger på samme teknologi som store interkommunale anlegg, og våre medlemmer kan vise til gode resultater, sier Nils Erik Pedersen.
I dag finnes det i Norge mer enn 300 000 mindre avløpsrenseanlegg, og ca 100 000 anlegg for å rense avløpsvann er installert i forbindelse med hytte og fritidsbebyggelse.
– Små renseanlegg har vært en miljøsuksess i Norge. Den umiddelbare fordelen er å komme raskt igang med rensingen uten kommunale kostnader, og unngå kostbare overføringsledninger. Samtidig er mindre renseanlegg i mange tilfeller den mest bærekraftige løsningen. Desentraliserte anlegg sprer dessuten miljørisikoen, understreker Pedersen.

For rent vannmiljø
Et viktig mål for organisasjonen er at de mindre anleggene får riktige rammebetingelser i forhold til myndighetene. Dette kan f.eks. være at man velger felles, ensartede og gyldige prøvetakingsrutiner fra kommunenes side, gode kontrollrutiner for installasjon og slamtømming.
– Et viktig mål er å få på plass gode felles mål for både kvalitet og regelmessig tilsyn. At vi arbeider for felles sak vil være en fordel også for våre kunder og våre medlemmer som skal levere gode renseanlegg i framtiden. Til syvende og sist er dette også en god nyhet for norsk natur, vi arbeider for et best mulig vannmiljø, sier Pedersen.
Organisasjonen omfatter pr i dag alle produsenter med offentlig sertifiserte anlegg av Sintef og teller pr dato 10 virksomheter som levere mindre renseanlegg.

Følgende bedrifter er medlemmer:

August Norge AS
Biorens Skandinavia AS
EcoBio Norge AS
Goodtech Environment AS
Ipec Miljø AS
Kingspan Miljø AS
Klaro renseanlegg Norge AS
Odin Miljø AS
Vestfold plastindustri AS
Wallax AS