Det nye spillvannsrøret er en tre-lags konstruksjon, med PP bekyttelseskappe ytterst, PE i den sorte kjernen og et hvitt innerskikt i PE. Røret er produsert i PE 100 RC kvalitet. Foto: Hallingplast

Det første PE spillvansrør med hvit innside

Trondheim kommune tar som første kommune i Norge i bruk nytt rørkonsept for spillvann, der innsiden har et hvitt skikt for å lette rørinspeksjon

0

Rørinspeksjon blir stadig mer vanlig, og bidrar til mer treffsikkert vedlikehold, effektive inngrep og optimal drift av rørnettet.
En utfordring med tradisjonelle
PE spillvannsledninger at de har mørk innside, de er derfor vanskelig å inspisere og å konstatere tilstanden innvendig i ledningen.om det er brudd i overflaten.

– Dette nye røret med hvit innside er et produkt som vil gjøre det lettere for oss i fremtiden å drive rørinspeksjon, sier prosjektleder Andreas Ellingson i Trondheim Kommune til VAnytt.


Prosjektleder Andreas Ellingson i Trondheim Kommune er tilfreds med å kunne skaffe spillvannrør med hvit innsiden.

Nytt konsept
Det er Hallingplast på Ål som nylig har utviklet det nye rørdesignet. Røret er en tre-lags konstruksjon, med PP bekyttelseskappe ytterst, PE i den sorte kjernen og et hvitt innerskikt i PE. Røret er produsert i PE 100 RC kvalitet.

– Sort PE er vanligst, det er den mest tilgjengelige bulkvaren, men hvit er faktisk naturlig farget PE, sier Steinar Tragethon ved Hallingplast til VAnytt.
Leveransen til Trondheim var første batch av den nye rørtypen som Tragethon håper skal fylle behovet for å gjøre rørinspeksjon enklere.
– De ulike farvene av plast smeltes sammen i en og samme ekstrusjonsprosess, i praksis er dette ett stykke solid plastrør, sier Tragethon.

Flerfarge-ekstruder: Hallingplast produserer det nye røret i en avansert ekstruder, der de ulike farvene av plast smeltes sammen til ett stykke solid plastrør, her vist av Steinar Tragethon.

Metro prosjektet
Leveransen av spillvansrøret gikk til Metro prosjektet, som er et samarbeid om VA-forbindelse mellom Trondheim og Melhus nabokommuner. 
Den aktuelle ledningen er på 400/500 mm utvendig, og går fra Melhus til Klett ved Gaulosen og er ca 50 km lang. Spillvannet pumpes i etapper over 4 pumpestasjoner og ca. 40 meter høyde.

– Den nederste delen ble lagt i GUP, det var før det nye konseptet hadde kommet på banen, det hadde nok blitt foretrukket også her, sier Geir Kjetil Grøtan i Trondheim Kommune til VAnytt.

[bildel]2014/25/bsb76757y[/bildel]
Positiv: Geir Kjetil Grøtan i Trondheim Kommune ser store fordeler med rør der innsiden gjør inspeksjon enklere.

I motsatt ende av rørledningen pumpes spillvannet fra Klett opp til Heimdal, der det sammen med spillvann fra Heimdal sentrum går videre med  gravitasjon til renseanlegget på Høvringen.