VAnytt bryter 10 000 grensen

I løpet av første halvår har VAnytt hatt mer enn 10 000 unike besøkende. Besøket har dessuten vært jevnt økende gjennom hele halvåret.

0

Etter bare 10 måneders drift kan VAnytt konstatere at mottakelsen i markedet har vært god.
Besøksstatistikken viser at det har vært 10 062 unike besøkende innom VAnytt siden 1. januar, og at den vanlige besøkende i gjennomsnitt  er innom to sider, og bruker et par minutter i gjennomsnitt.

Relevant
– Dette stemmer godt med vårt inntrykk. Vi har en blanding av nyheter der man leser det som er relevant, og dette faller ofte sammen med utsendelse av våre nyhetsbrev, sier redaktør Tommy C. Olsen.
En fersk spørreundersøkelse etterlyser mer kommunalt stoff, noe man vil etterkomme i annet halvår.
– Vi er en fagportal og har nytt stoff hver eneste dag, men det er klart at det er ikke hver dag den enkelte leser finner noe som er av interesse for ham eller henne. Vi er fornøyd med å være en fast kanal som leses på ukentlig basis. Vi er i dag den eneste rene VA-portalen i så måte.
Forøvrig ser vi at folk er bevisste på informasjon. Når man ser etter noe spesielt søker man seg fram til stoffet. Dette besøket viser også jevn stigning, sier Tommy C. Olsen.