Etablerer nytt selskap på avløpsrensing i Norge

Skandinavisk Kommunalteknikk(SKT) får nytt søsterselskap i Norge, FANN, som skal tilby skreddersydde småskala avløpsløsninger basert på passiv renseteknologi.

0

Det svenske investeringsselskapet Litorina, som eier Skandinavisk Kommunalteknikk (SKT) går nå sammen med FANN og danner en ny gruppering innen avløpsløsninger – Northern Environmental and Water Solutions (NEWS).

Både SKT og FANN tilbyr løsninger for boliger og hytter som ikke har tilknytning til et offentlig avløpsnett. Mens SKT tilbyr systemer for innsamling av spillvann basert på trykkavløp, tilbyr FANN skreddersydde småskala avløpsløsninger basert på passiv renseteknologi.
Selskapene jobber dermed i tilgrensende deler av markedet, og begge er fra før av markedsledende innen sine respektive markedssegmenter i Sverige. 

Synergi mellom selskapene
Selskapene, som fortsatt vil arbeide i separate virksomheter, kan sammen tilby komplette avløpsløsninger i spredt bebyggelse. Dette åpner for synergier både innen salg og produksjon samt at selskapenes internasjonale ekspansjon vil kunne forseres.
FANN fokuserer på skreddersydde småskala avløpsløsninger basert på passiv renseteknologi og jobber gjennom heleide datterselskaper i Sverige, Finland og Polen, samt gjennom samarbeidspartnere i flere andre europeiske land. Selskapet har egen produksjon i Sverige og Polen. SKT fokuserer på skreddersydde trykkavløpssystem som tilknyttes et kommunalt avløpsnett. Selskapet har heleide datterselskaper i Sverige, Norge og Finland, samt en samarbeidspartner i Danmark.

Svensk framgang
SKT har gjennom 40 fremgangsrike år arbeidet med VA-løsninger i spredt bebyggelse. Nå får man et «perfekt» søsterselskap.
– Med FANN i samme konsern styrker vi vårt tilbud overfor kunder som ikke har tilknytning til det kommunale avløpsnettet. For dem betyr det et bedre og bredere sortiment der vi kan forene det beste fra to aktører i en felles løsningsmodell, uttaler konsernsjef i SKT Torbjörn Jansson. 
– SKT og FANN er ledende aktører innenfor sine respektive markedssegmenter. Sammen kan vi tilby enda bedre løsninger for våre kunder og en stabil plattform for videre ekspansjon. Det nye konsernet har mange spennende vekstmuligheter som jeg ser frem til å jobbe videre med, sier Johan Hedin, styreleder og hovedeier i FANN.

Kompletterer hverandre
Selskapene kompletterer hverandre svært bra både i forhold til løsningsmodeller og geografisk tilstedeværelse. Sammen utgjør dette en større aktør med markedsledende posisjon i Norden.
– Som majoritetseier ser vi i Litorina frem til å jobbe sammen med ledelsen i de respektive selskapene og kunne bidra til den videre utviklingen av gruppen, kommenterer Jörgen Ekberg, Managing Partner i Litorina Capital Advisors, investeringsrådgiver i Litorina IV, som blir majoritetseier i det nye konsernet. Tidligere eiere og nøkkelpersoner i SKT og FANN har også betydelige eierandeler i det nye konsernet.
Totalt omsetter selskapene for ca SEK 250 millioner. Begge selskapene har en betydelig utenlandsk aktivitet.