God tilstand: Kolbotnvannet ser så langt ut til å ha blitt kurert for giftige alger. Her under prøvekjøring og markering av lufte anlegget i Veslebukta. Foto: VAnytt.

Lovende resultater for algegiftproblemet i Kolbotnvannet

SJØ-REstaurering

0

Algesituasjonen i Kolbotnvannet har lenge bekymret både kommunen og de som bruker vannet til rekreasjon. Gjennom hele sommeren i fjor var det vanlig at kommunen frarådet bading på det sterkeste. Selv om man i år ikke har anbefalt bading og Kolbotnvannet ikke er en tilrettelagt badeplass er det mange som benytter den vakre perlen til mindre utflukter. 

Den gode nyheten er prøvene som ble tatt henholdsvis 20 mai og 19 juni 2014, foretatt av NIVA.
Analysene viser praktisk talt ingen alger i vannet av den typen man har slitt med tidligere. Det er ikke påvist giftstoffet microcystin. Innholdet av bakterier er dessuten lavt.

Lufteslanger
Det nye tiltaket kommunen har lagt ut en helt ny type lufteslanger i Veslebukta, kalt AirX. Disse har etter alt å dømme kurert bukta for oksygensvikt. 
Virksomhetsleder VAR og fungerende driftsleder Stig Bell er så langt tilfreds med virkningen av tiltaket.
Jeg kan i alle fall ikke si at det har vært mislykket! Skjønt vi skulle jo gjerne ha fått sjekket luftingen mens det var is i vinter, men som tidligere meldt lå isen kun i 2 uker før det ble mildvær, sier han til VAnytt.

Målinger direkte i vannet viser også en god oksygensituasjon, på tross av at dette er en vanlig periode der oksygensvikt kan inntreffe.

– På 6 meter er det fremdeles tilstrekkelig oksygen, så får vi se hvordan dette utvikler seg utover sesongen, sier Bell til VAnytt.

I fjor meldte kommunen dette på sin hjemmeside:
«Prøver tatt 18. juli 2013

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) tok prøver i Kolbotnvannet 18. juli(2013). I overflatesjiktet (0-4 m) var konsentrasjonen 19,7 µg microcystin/L. Dette er over anbefalt grenseverdi på 10 µg/L for badevann, gitt av Verdens helseorganisasjon. På 4 meters dyp ble det målt en konsentrasjon på 48,4 µg microcystin/L. Prøvene viser at mengden algetoksin er over anbefalt grenseverdi for badevann.

Oppegård kommune fraråder derfor bading. Kommunen følger opp situasjonen framover og nye prøver tas 15. august.»