Skanska og Entra videreutvikler nytt bydelssentrum i Oslo

0
Illustrasjon: Det nye Sundtkvartalet.

Kvartalet har Akerselva og grønne parker som nærmeste nabo, og vil knytte Grünerløkka og Bjørvika tettere sammen, og være med på å videreutvikle og gjøre bydelen enda mer levende.

Sundtkvartalet ligger sentralt plassert mellom Lakkegata og Vahls gate. Skanska CD Norway (Commercial Development Norway) og Entra eier i felleskap eiendommene som skal utvikles. Denne uken signerte Entra og Skanska CD Norway en aksjonæravtale for utvikling av Sundtkvartalet. De to selskapene har sammen etablert et joint venture-selskap, Sundtkvartalet AS, der de hver eier 50 prosent av aksjene.

– Kvartalet har en svært sentral beliggenhet i et område med stort potensiale. Nye bygg, og de nye etableringene i Bjørvika og området rundt Schweigaards gate og Oslo S, gjør området til et attraktivt sentrumsområde fremover. Sammen står vi nå for en omfattende og positiv byutvikling, og tilrettelegger for mer aktivitet i denne delen av byen, sier Klaus-Anders Nysteen, administrerende direktør i Entra.

Utbyggingen består av et nytt, moderne og miljøledende kontorbygg på 30 000 kvadratmeter. Bygget vil inneholde kontorarbeidsplasser, servicetilbud og en flerbrukshall for skole- og barneidrett. Flere av dagens eldre bygninger skal bevares, slik at nytt og gammelt kombineres på en god måte, og det etableres et sjarmerende gårdsrom mellom byggene.

Entreprenør og leietaker i nytt hovedkontor
Skanska Norge har signert en entrepriseavtale med Sundtkvartalet AS om byggingen av det nye kontorbygget som skal oppføres på tomten. Byggets 30 000 kvadratmeter skal fordeles over fem etasjer pluss kjeller, og det er satt høye miljøambisjoner, med sterkt fokus på energieffektivitet. Det nye kontorbygget skal ha kontorlokaler fra andre etasje og oppover, mens det tilrettelegges for caféer og servicetilbud på gateplan. Skanska flytter i årsskiftet 2016/2017 sitt hovedkontor fra Drammensveien på Skillebekk til Sundtkvartalet, og blir én av flere leietakere i kontorbygget.

– Vi er glad for å være med på den spennende utviklingen av Sundtkvartalet, både som utvikler og entreprenør. Det at vi også velger å gå inn som leietaker i prosjektet, bekrefter at vi ser på området som attraktivt. Både den urbane beliggenheten og bygget representerer de kvalitetene Skanska som arbeidsgiver ønsker å stå for; moderne, nytenkende og miljøriktig, sier Ståle Rød, administrerende direktør i Skanska.

Mange store virksomheter, som Dagens Næringsliv, Tine, Statoil Fuel & Retail, Gjensidige, NSB og nå også Skanska, har i løpet av de seneste årene valgt å etablere sitt hovedkontor i området mellom Schweigaardsgate og Sundtkvartalet. Entra og Skanska ser nå etter flere leietakere til bygget midt i hjertet av området, som blir stadig mer attraktivt for større virksomheter. Nærheten til Norges mest sentrale kollektivknutepunkt, midt i nye og urbane områder med spennende caféer, restauranter og andre servicefasiliteter, er medvirkende faktorer til at store aktører velger å flytte til denne delen av byen.

– Dette er det første prosjektet for Skanska CD Norway i Oslo, og vi gleder oss til å videreføre den positive utviklingen som har skjedd nedover Akerselva, og bidra til å koble sammen det urbane Grünerløkka med det moderne Bjørvika, sier Björn Mattsson, direktør i Skanska CD Norway.

Byggestart for kontorbygget i Sundtkvartalet er satt til oktober 2014.