Smart: Framtidens rør er lagt, og Lars Ivar Hovden Reknes i Sula kommune registrerer anlegget med GPS. Arbeidene er utført av Lindseth Entreprenør. Alle bilder Sula kommune.

Sula først ute med stikkledningene som rør i rør utendørs

Nye VA-normer

0

Sunnmøringen er ikke bare kjent for et godt håndlag med penger, men også for kreativitet og entreprenørskap. Og det er mer enn møbler, strikkegensere og jazz sulalendingene heretter vil være kjent for.
Nå er nemlig Sula Kommune etter det VAnytt kjenner først i verden med rør-i-rør som fast norm på trykkvannssiden.
Begrunnelsen er klar, man graver en gang for alle. Når en stikkledning lekker er det lett å finne den som skal byttes. Å bytte blir en lek i forhold til tidligere.
Røropplegget blir nærmest av evigvarende beskaffenhet.
– Jeg arbeidet som privat rørlegger i tredve år, og var vant til å legge rør i rør inne i bygninger mange år. Så hvorfor ikke gjøre det samme ute, sier Fritz Østrem, driftsleder for kommunalteknisk avdeling ved Sula kommune til VAnytt.


Visjonær: Fritz Østrem, driftsleder for kommunalteknisk avdeling ved Sula kommune

Enorme besparelser
Ved å legge rør i rør ute vil man etter alt å dømme unngå grøftegraving i all overskuelig fremtid. Det er som kjent ikke bare gravingen, men gjerne opparbeidede område, som veier, fortau, gjerder, stensettinger osv. som må brytes opp når en lekkasje skjer. Å grave er ikke billig.
– Stikkledningen er jo kundens ansvar, så kostnadene går direkte på abonnenten. Eventuelle lekkasjetap går på fellesskapets regning. Målet er null lekkasje, og vår vurdering er uansett at dette er samfunnsnytting og lønnsomt, derfor har vi innført det som en ny VA-norm, sier Østrem.
Han poengterer at det er de årlige kostnadene som betyr noe på et anlegg, det er disse man vil redusere.
Ved et prosjekt i forbindelse med Jetmundgården der man legger nye rør for å skille overvann fra avløp legger man derfor i disse dager nettopp stikkledningene som rør i rør.
– Det samme gjelder nyanlegg, det er framtidens melodi her ute, sier Østrem.

Hallingplast leverer
Østrem har egentlig hatt planene klare en god stund, men det var ingen leverandører som hadde produktene klare.
– Vi har ventet på et slikt produkt, og at Hallingplast er først ute er meget bra. Det går som kjent ikke an å ta inn noe i en norm som ikke er tilgjengelig, pluss i margen til Hallingplast her sier Østrem.
Selve materialene koster lltegrann mer enn et vanlig rør, men dette er helt ubetydelig i det lange løp, ifølge Østrem.
– Vi ser på årskostnadene, det er det innbyggerne skal betale for. Det er uten tvil en langt lavere årskostnad med rør i rør på denne måten, sier han.
Selve innerøret er et standard PE SDR 11, ytterrører er også i PE SDR 17. Begge skal kunne bearbeides med elektrosveisedeler.
– De tok ut to dimensjoner hos oss, disse leveres ferdig tredd, det ene var Ø32mm rør i 50mm varererør (32/50mm) og det andfre var Ø40mm i 63mm varerør(40/63mm), forteller markedssjef Roar Sannem hos Hallingplast til VAnytt.


Full kontroll: Lekkasjer på stikkledning vil vises ved hvert enkelt varerør.

Lett å finne lekkasjer
Stikkledningene samles i en kum og kobles til forsyningspunktet med et ventilbatteri, der alle stikkledningene kan stenges av hver for seg. Rør-i-rørforbindelsen går helt inn i huset, ved lekkasje vil vannet komme til syne i varerøret enten inne i huset eller ute i kummen. Den eneste delen som ennå ikke er utformet som rør i rør er hovedstoppkran utvendig. På sikt vil denne også trolig kunne avvikles, dersom kummen haddee vært gjort tilgjengelig for abonnenten, det er den ikke i dag.
Ved nevnte anlegg valgte man Ulefos Escos vannkumløsning med en ny type samleflens. Den forenkler driften og tryggheten på anlegget, samtidig som utformingen gir enkel tilgang i kummen og hever HMS-en for driftspersonalet. Systemet er sertifisert og leveres med trykkprøvde standardventiler fra Ulefos Esco. Samtidig, og dette er et viktig poeng, står brukerne fritt til å velge hvilke materiale og koblingstyper de ønsker å benytte etter ventilene. Systemet innebærer også en rekke ulike kombinasjonsmuligheter, og egner seg like godt for rehabilitering som for nye anlegg.