Eksempel på lærlinger med hvert sitt svennebrev, her Norges beste fra i fjor, fra venstre ser vi Christian Christensen fra Volda, Martin Gulstad Andersen fra Wislan Rør AS, Sofiemyr med beviset på at han også er Norgesmester, tredjemann fra venstre er Dan-Michael Rieber Riise fra Halden, og ytterst til høyre står Morten Nygaard Hedlund fra Auli.

Dobbeltmoral hos mange kommuner når det gjelder lærlingekrav

Bare én av tre kommuner stiller krav om lærlinger ved inngåelse av offentlige kontrakter innen bygg og anlegg. Samtidig mener alle kommuner at slike krav bør stilles.

0

Det er en undersøkelse foretatt av Opinion på oppdrag for Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) som viser dette.

Fra ord til handling
– Dette viser at kommunene fortsatt har en lang vei å gå og at potensialet er stort for å få økt rekrutteringen til bygg- og anleggsnæringen, sier administrerende direktør Kari Sandberg i EBA.
Kommuneundersøkelsen viser at kun 36 prosent av kommunene stiller krav om at bedriftene skal være godkjent lærebedrift når kommunene skal igangsette bygg-, anleggs- eller vedlikeholdsarbeider. En langt lavere andel, 14 prosent, stiller krav til at entreprenør i tillegg til å være godkjent lærebedrift også har lærlinger på det aktuelle prosjektet.
– At så få kommuner stiller krav til at det skal være lærlinger på prosjektet kontrakten gjelder for, overrasker EBA. Dette sier noe om de utfordringene vi står overfor når det gjelder rekruttering til bygg- og anleggsnæringen, og hvor langt det kan være mellom liv og lære, sier Kari Sandberg.

34 prosent av kommunene stiller ikke krav om at bedriften skal være godkjent lærebedrift, og 30 prosent vet ikke om kommunen stiller slike krav til entreprenørene.

304 av landets kommuner har svart på undersøkelsen.
Flere lærlingplasser og lettere å være seriøs

– Når kommunene selv mener de bør stille krav til bruk av lærlinger i offentlige kontrakter, håper EBA at dette følges opp av kommunene selv. EBA vil selvfølgelig være en bidragsyter, og følge opp dette overfor kommunene. Det er behov for flere lærlingplasser og faglært arbeidskraft. Hvis kommunene gjør som de sier og stiller krav til bruk av lærlinger på prosjektet kontrakten gjelder for, sender det positive signaler til ungdom som ønsker seg inn i bygg- og anleggsnæringen. EBA forutsetter at de seriøse bedriftene fortsetter å legge til rette for flere læreplasser, sier Sandberg.

Kilde: NHO