Urbaniseringen fortsetter i økende tempo

Flere tiår med «Distriktspolitikk» har trolig vært bortkastet.
Mens byene og sterke næringsregioner opplever voksesmerter, sliter andre deler av landet med stagnasjon og attraktivitetsutfordringer, viser NHOs Kommune-NM.

0

Resultatene fra årets Kommune-NM plasserer Osloregionen, Stavangerregionen og Kongsberg/Numedal øverst blant regionene. De fleste av regionene som rangeres høyest er knyttet til de største byene og ligger langs kysten i Sør-Norge. Regionene som er lavest rangert ligger i Nord-Norge og indre fjell- og dalområder i Sør-Norge.

Blant kommunene rangeres Sola høyest, foran Bærum og Oslo kommune. Kommunerangeringen domineres som tidligere år av kommuner i Oslo og Akershus, Rogaland og Hordaland. Kongsberg, Ulstein og Austevoll rangeres også høyt med sterke næringsklynger innenfor teknologi, skipsverft og sjømat. De lavest rangerte kommunene omfatter to kommuner i Nord-Trøndelag, for øvrig kommuner i Nordland, Troms og Finnmark.

Vest-Finnmark og Hitra/Frøya er de regionene som har beveget seg mest fram, med henholdsvis 23 og 13 plasser. Blant regioner med tilbakegang finner vi innlandsregioner på Østlandet, som Hallingdal, Setesdal og Midt-Gudbrandsdalen, med henholdsvis 16 og 15 plasser.

Hammerfest er den kommunen er som gikk mest frem (182 plasser), mens Bykle gikk mest tilbake (186 plasser). Det er generelt små kommuner som flytter seg mest.

Ujevn vekst
Sammenlignet med 2008 er tendensen at de høyest rangerte kommunene har gått fram, mens de lavest rangerte har gått enda mer tilbake. Forskjellene i rangering har dermed forsterket seg i begge ender av skalaen.

– Årets Kommune-NM dokumenterer på nytt at veksten fordeler seg ujevnt i ulike regioner – vi ser større strekk i feltet, sier Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.

– Vekst og utvikling defineres av regionenes tiltrekningskraft – på folk som søker gode jobber og utdanningsmuligheter og bedrifter som søker kundegrunnlag og arbeidskraft. Mens byene og sterke næringsregioner opplever voksesmerter, sliter andre deler av landet med stagnasjon og attraktivitetsutfordringer.

Brubakk peker på økt satsing på samferdsel og større og mer robuste kommuner som en del av løsningen.

Se status for din kommune her.

Kilde: NHO