NKF infrastruktur opprettes

0
Illustrasjonsfoto. Foto: Bybanen i Bergen.

Utfordringene er store i forhold til kostnadsomfang og sikkerhetsvurderinger, og det er to tema som peker seg ut som spesielt relevante: Klimatilpasningstiltak og samordning av ledninger i grunn. Ingen andre organisasjoner tar ansvar for det tverrfaglige, og NKF kan og bør spille en aktiv rolle, skriver NKF i en pressemelding.

I første omgang er målet å få på plass et interimstyre i løpet av september.
– Øystein Håvarstein er hovedstyrets representant, og i tillegg er det ønskelig med representanter fra NKF byggesak, NKF plan og miljø og NKF veg og trafikk. Det første ordinære årsmøtet avholdes innen utgangen av 2014, skriver NKF videre. 

VA-nettverkene i Buskerud og Telemark får organisatorisk tilknytning til det nye forumet; på sikt er det et mål å etablere nye nettverk som kan arbeide med de tverrfaglige utfordringene.