Fra signeringsmøtet i dag. Fra venstre: Adm. dir. Are Lorentsen i Perpetuum AS, adm. dir. Pål Smits i Lindum AS, adm. dir. i Forsvarsbygg Frode Sjursen og direktør i Forsvarsbygg Skifte eiendom Marit Jakobsen Leganger. Foto: Forsvarsbygg

Ny rammeavtale om forurensede masser

I dag signerte Forsvarsbygg for første gang en landsdekkende rammeavtale om håndtering av forurensede masser fra skytefelt i Norge.

0

Ved å ha én rammeavtale med opp til seks års varighet gir vi leverandøren mulighet til å jobbe langsiktig for å finne mer miljøvennlige løsninger.

Forsvarsbygg utlyste en konkurranse og det var leverandørene Perpetuum Circuli AS og Lindum AS som sammen vant kontrakten med beste løsningsbeskrivelse.

– Denne avtalen gjør at vi blir enda mer profesjonelle i miljøarbeidet vårt. Tidligere har vi sendt mye forurenset masse ut av landet. Nå skal vi finne mer miljøvennlige løsninger, forteller Frode Sjursen, adm. dir. i Forsvarsbygg.

Innovativt
Avtalen innebærer at leverandøren skal finne innovative løsninger som reduserer andelen av massene som deponeres. De forurensede massene skal, i størst mulig grad, renses og tilbakeføres til området.