På trygg grunn med ny standard

0
Faksmile av forsiden på den nye standarden NS 8141.

Ved byggearbeider er det en risiko for at vibrasjoner kan utløse setninger og skader på bygg og anlegg. Nå har vi fått en ny Norsk Standard med grenseverdier for vibrasjoner.

Standarden i tre deler med veiledning
Standarden NS 8141 ble lansert i går på Statens vegvesens anleggsplass for E18 i Bjørvika under et arrangement i regi av Standard Norge, Vegdirektoratet og Jernbaneverket.

Den nye standarden vil bidra til at vi unngår skader på bygninger, tunneler og bergrom som følge av vibrasjoner fra bygge- og anleggsarbeider. Standarden er tredelt og angir veiledende grenseverdier for vibrasjoner fra sprengning, fra andre bygg- og anleggsarbeider og fra sprengning for å unngå skred i kvikkleire.

Hodepinemedisin
Standarden ble overrakt direktør i veg- og transportavdelingen i Vegdirektoratet, Jane Bordal, og teknologidirektør i Jernbaneverket, Brede Nermoen. Bordal beskrev tiden før NS 8141 som en tid da spørsmålet om hvor mye et bygg tåler var en evig utfordring, der jakten på data skapte en frustrerende hverdag og mye hodepine.

– Den nye standarden kan nærmest beskrives som en «hodepinemedisin», sa Bordal.

Brede Nermoen i Jernbaneverket kunne også fortelle om en tid da det var mye gjetning og der «ristingen» kunne forårsake de utroligste ting i hjemmene til de berørte. Han karakteriserte standarden som et kjempeløft i næringen.

Forskningsarbeid
Et betydelig forskningsarbeid og omfattende innsamling og gjennomgang av store mengder data inngår i den nye standarden. Resultatet er et verktøy som bygge- og anleggsnæringen har etterspurt i lengre tid. En har i dette arbeidet utviklet et «målefilter» som fører til at man oppnår langt mer presise og faktabaserte vibrasjonsgrenser, og som næringen enkelt kan forholde seg til. Med NS 8141 vil man kunne jobbe mer planmessig, spare kostnader og sikre at arbeidet foregår på trygg grunn.

– Det har vært et forskningsprosjekt å utvikle denne standarden, vi fikk det til, og det er fantastisk, sa Christian Madshus fra NGI som har ledet komitéarbeidet.

Komiteen bak standarden har spisskompetanse på området, og både byggherrer, entreprenører, rådgivere, sprengningseksperter, forskningsinstitusjoner og myndigheter har vært representert.