Faksmile av førstesiden på rapporten.

Fra driftsassistanser til regionale vannassistanse

Ny rapport fra Norsk Vann

0

De første driftsassistansene i Norge ble etablert på 1970- og 80-tallet. De bidrar med viktig kompetansestøtte og enkelte utfører også nærmere avtalte drifts- og forvaltningsoppgaver.

Norsk Vanns årlige samlinger for driftsassistansene viser at det er svært ulikt hvordan assistansene er organisert og hva slags tilbud de gir til deltakerne. Det er helt klart et potensiale til å videreutvikle en rekke av driftsassistansene til å bidra med kompetansestøtte på enda flere områder – der deltakerne har behov for det. Samtidig er det en utfordring at man ikke har lykkes med å etablere driftsassistanser i alle deler av landet, skriver Norsk Vann på sine hjemmesider.

Norsk Vann rapport 203/2014 «Fra driftsassistanser til regionale vannassistanser» evaluerer dagens ordninger og kommer med anbefalinger om vegen videre for driftsassistansene i Norge. Rapporten er skrevet av Kinei AS v/May Rostad og Svein Aanestad.

Styringsgruppen for prosjektet har bestått av Sigbjørn Fossdal fra Bykle kommune, Trond Uglebakken fra Alta kommune, Stein D. Moen fra Øvre Eiker kommune og Arne Eikefet fra Lindås kommune. I tillegg har prosjektet hatt en bredt sammensatt referansegruppe, der bl.a. alle driftsassistansene har vært invitert til å delta.

Rapporten kan lastes ned etter innlogging på www.norskvann.no for alle deltakere i prosjektsystemet under «Kompetanse > Rapporter for nedlasting». For andre kan den bestilles gjennom VA-bokhandelen.

Infoark om rapporten kan lastes ned her.