NoDigChallenge starter 8. september

Startskuddet går nå for en ny epoke innen VA-teknologi.
Hvordan kan dagens utstyr løse utfordringene norske kommuner står ovenfor?
Oslo kommune går foran med store ressurser for å grave seg fram til løsningen.

0
Oslo kommune VAV inviterer som forventet nå til første tilbudskonferanse om den store utfordringen man noen gang har gitt til anleggsbransjen.

-Vi utfordrer markedet til å utvikle nye metoder. Med de løsningene vi håper skal komme ut av prosjektet kan vi spare cirka 40 % av kostnadene, samtidig som vi kan rehabilitere flere ledninger grunnet kortere arbeidstid. I tillegg kan ny teknologi redusere støv, støy og belastning for nærmiljøet, sier prosjektleder for NoDigChallenge Steinar Nilo.

Første gjennomgang
Konferansen blir avholdt hos Vann- og avløpsetaten i Herslebs gate 5, store møterom 765 den 8. september kl. 12, og fristen for påmelding til tilbudskonferansen er 1. september.
På konferansen vil kommunen gå igjennom de kunngjorte konkurransedokumentene, og det vil være anledning til å stille spørsmål relatert til disse. Videre vil man gi en detaljert gjennomgang av hvordan den førkommersielle anskaffelsesprosessen fungerer samt krav til konkurransen.
–  Vi benytter oss av en konkurranseform som vil gi potensielle tilbydere en forsikring om at Vann- og avløpsetaten vil være en deltagende part i prosessen. Vi stiller med insentiver underveis i utviklingen av en ny gravefri metode, og tilslutt vil vi også teste løsningene på vårt ledningsnett», sier prosjektleder Steinar A. Nilo.


Foreløpig fremdriftsplan for NoDig Challenge.

Dokumenter ute
Alle konkurransedokumentene ligger tilgjengelig på www.nodigchallenge.com, under fanen «konkurranse» samt på Doffin. 
Man vil også presentere kontrakten som vil ligge til grunn for anskaffelsene, og hvilke støtteordninger man kan regne med fra Innovasjon Norge. Kontrakten for anskaffelsen blir publisert på www.nodigchallenge.com og Doffin så snart den er klar.
Vann- og avløpsetaten har i mange år satset på gravefrie (NoDig) løsninger når vi rehabiliterer de offentlige vann- og avløpsledningene. Dessverre finnes det ikke en gravefri metode når ledninger fra hus skal kobles til hovedledning, og dette er hovedmålet for prosjektet. 
Siste frist for innlevering av tilbud i konkurransen er 8. oktober kl.12.00. Oslo VAV håper å starte et testprosjekt i 2016.
 les mer om NoDig