Illustrasjonsfoto.

Norsk Vann ønsker interessante prosjekter

Norsk Vann ønsker interessante prosjektforslag for 2015. Interesseforeningen forventer å få inn ca. 9 mill. kroner i prosjektmidler i 2015, og inviterer alle Norsk Vanns medlemmer som deltar i prosjektfinansieringen til å komme med prosjektforslag.

0

Ved prioriteringen av forslagene blir det lagt vekt på om innholdet omfattes av de vedtatte satsningsområdene og hvor mye det haster å gjennomføre prosjektet, skriver Norsk Vann på sine hjemmesider.

Satsingsområder
For 2015 prioriteres prosjekter som ligger innenfor ett av følgende tre satsingsområder:

Satsingsområde A: Sikkerhet og beredskap
Med vekt på følgende: organisering, lederskap, ansvar og kultur, uønskede hendelser og trusler, ROS, beredskapsplaner og øvelser, hva er tilstrekkelig sikkerhet?, styring og kvalitetssystemer, ledningsnett.

Satsingsområde B: Rekruttering
Med vekt på følgende: robuste fagmiljøer, omdømme, synliggjøring, markedsføring, utdanning, evnen til å «kapre de beste hodene», bl.a. sommerjobb og trainee.

Satsingsområde C: Bærekraftig VA
Med vekt på følgende: organisering og effektiv forvaltning, klimatilpasning med hovedvekt på overvann og fremmedvann, energi, miljøgifter, vann og avløp som ressurs.

Prioriteringsprosessen
Forslag til prosjektprioritering legges ut på høring på norskvann.no 1. november, og sendes til de grupper som er representert i prosjektutvalget. Høringsfrist er 1. desember 2014. Merknader og forslag til endringer i prioritering kan sendes til Fred Ivar Aasand.

På bakgrunn av de innsendte kommentarene vil direktøren utarbeide innstilling for prosjektutvalget. Prosjektutvalget holder sitt prioriteringsmøte medio januar og den endelige prosjektprioriteringen for 2015 tas av styret i Norsk Vann ultimo januar.

Fristen for å sende inn prosjektforslag er 1. oktober.

Her kan du laste ned mal for prosjektbeskrivelser.

Kilde: norskvann.no