Mesta-Vianova-avtale: Fra venstre Sigmund Fredriksen, Triona; Merete Tøndel, Vianova Systems; Marius Hildebrandt, Mesta; Runar Nilssen, Mesta; og Paal Aaserud, Vianova Eureka.

Mesta selger MIPPS

Vianova kjøper Mestas integrerte produksjonsstyringssystem MIPSS. Dette gjøres i partnerskap med Triona. Partene inngår samtidig et strategisk utviklings- og driftssamarbeid med Mesta. Avtalen omfatter også kommersialisering av MIPSS – både for det norske og utenlandske markedet.

0

MIPSS er et integrert GPS-basert system for produksjonsstyring og oppfølging av Mestas veivedlikehold. Systemet forvalter p.t. ca 1.800 av Mestas kjøretøyer i Norge, og i tillegg ca 400 håndholdte feltenheter. Mesta er den klart største aktøren innen drift og vedlikehold av veisystemet i Norge.
Mesta har utviklet MIPSS over 8 år, noe som har krevd betydelige ressurser, senest gjennom et teknologiløft til Java-plattformen på sluttbrukersiden og en ny feltapplikasjon for Android nettbrett og smarttelefoner.

Ønsker forutsigbarhet
– Som følge av nødvendige omstillingsprosesser de senere årene har vi strategisk besluttet å avvikle vår egenutvikling av programvare, forteller Runar Nilssen, IT-sjef i Mesta. – Mesta ønsker å redusere IT-kostnadene og redusere risikoen for framtidige teknologiløft. De kostnadene ønsker vi ikke å ta alene.
Mesta har vurdert kvaliteten i MIPSS sammenlignet med tilsvarende systemer på markedet – en analyse som viste at funksjonaliteten og kvaliteten ligger over tilgjengelige markedssystemer. Konklusjonen ble følgelig å finne den rette kompetansepartneren som ville overta løsningen og kommersialisere den.

Godt fagmiljø
– Vi er derfor veldig glade for at vi har kommet til denne avtalen med Vianova og Triona, fortsetter Runar Nilssen. – Dette er en allianse som har alle forutsetninger for å lykkes, nasjonalt og internasjonalt. Leverandørene har tung teknologikompetanse, kombinert med det absolutt beste fagmiljøet i Norge innen vei. De er også godt kjent med utfordringene til driftsregimet. Vianova har for øvrig bidratt til systemet helt fra starten av og har i tillegg vært sentral i utviklingen av Nasjonal Vegdatabank (NVDB), en av pilarene i MIPSS. Sist, men ikke minst teller det mye at de har vist sterk kommersiell teft og vil ta systemet ut i verden og nye markeder.

Stort potensiale
– Vi forstår godt at Mesta ikke ønsker å hegne om systemet alene, sier Merete Tøndel, ansvarlig for forretningsutvikling i Vianova Systems og prosjektleder for overtagelsen. – Moderne økonomi dreier seg om å dele, ikke bære all utvikling alene. Vi har stor tro på MIPSS og ser et stort potensial i et kommersialisert system, både i forhold til andre entreprenører, nye markeder og utlandet.
– Vi er opptatt av at rike BIM-modeller fra rådgiverne skal beholdes i hele verdikjeden, fra planlegging, inn i anlegg, og tilgjengeliggjøres for drift og forvaltning. Dette er helt i tråd med Vianovas og Trionas livssyklusstrategi.

Kontrollert overgang
– Utlandet er spesielt interessant, fortsetter Tøndel. – Først og fremst i Sverige der Mesta allerede har to driftskontrakter. Vi tar sikte på at dette blir et tett strategisk samarbeid som fører til at vi sammen lykkes med MIPSS også på det svenske markedet. Et vinn-vinn-forhold for begge parter. Samtidig vil vi benytte vår internasjonale organisasjon og nettverk til å markedsføre MIPSS i andre land.
Avtalen, som har en verdi på flere titalls millioner kroner over 6 år, vil bli implementert i faser frem mot en kommersielt tilgjengelig «SaaS»-løsning (Software as a Service). I første fase som et etableringsprosjekt fra 1. november 2014 til 1. juli 2015, da Vianova og Triona vil overta driften fullt og helt. Det ligger også i planene å oppdatere løsningen med det svenske vegnettet innen mai 2016.