Norconsult vant kontrakt for Bymiljøetaten

0
Illustrasjon - Norconsult.

De andre områdene er Breivoll, Bryn, Vollebekk og Løren/Økern.
I tillegg kan ytterligere byutviklingsområder bli lagt til i løpet av kontraktsperioden.

Oppdraget innebærer tiltak innenfor følgende områder:
•Trafikkområder: Veier, turveier, fortau og plasser
•Grøntarealer: Parkdrag og parker, samt bekkeåpninger
•Teknisk infrastruktur: Nyanlegg/omlegging av eksisterende VA-anlegg, kabler og ledninger, fjernvarme m.m.

Oppdraget omfatter prosjekteringsbistand i alle faser av prosjektet fra Konseptvalgutredninger (KVU) til forprosjekt og byggeplaner, samt oppfølging i anleggsfasen. Inkludert er også alle søknadsarbeider knyttet til de tiltak som skal bygges.

Norconsult AS vil benytte Bjørbekk og Lindheim som underkonsulent på landskapsarkitektur i tillegg til egne landskapsarkitekter. Videre vil Norconsult benytte Norconsult Fältgeoteknikk AB som underleverandør på geotekniske og miljøtekniske prøveboringer. Oppmåling vil bli utført av Scan Survey AS.

Kontrakten som har en total verdi inkludert opsjoner på kroner 80.241.516,- eks. mva. og er en stor og viktig kontrakt for Norconsult.