Illustrasjonsfoto

Omsetningsveksten fortsetter for bygg og anlegg

Omsetningen i bygge- og anleggsvirksomheten hadde i 2. termin 2014 en økning på 8,4 prosent fra tilsvarende periode året før og endte dermed på 59 milliarder kroner.

0

Størst omsetning var det innenfor næringen oppføring av bygninger. Med en økning på 4,9 prosent sammenlignet med 2. termin 2013 opprettholder næringen veksten på samme nivå som i foregående termin. Omsetningen utgjorde 23,8 milliarder kroner. Det tilsvarer 40,3 prosent av den totale omsetningen i bygg og anlegg.

På landsbasis er det størst omsetning blant bedriftene i Oslo som omsatte for 10,5 milliarder kroner i 2. termin. Dette tilsvarer en vekst på 8,2 prosent fra samme periode i 2013. Størst prosentvis endring hadde bedriftene i Troms der det var en økning på 20,6 prosent fra 2. termin 2013. I absolutte tall innebærer dette en omsetning på snaut 1,5 milliarder kroner og en økning på 252 millioner kroner. Nedgangen for bedriftene i Telemark fortsetter fra 1. termin. Telemarsbedriftene opplevde en nedgang på 1,7 prosent i forhold til 2. termin 2013.

Utviklingen gjennom de fire første månedene i 2014 har gitt en økning i bygg og anlegg på 7,2 prosent i forhold til samme periode i 2013.

Tabeller under:

Omsetningsstatistikk for bygge- og anleggsvirksomhet, etter næring1Publisert 9. september 2014
  Omsetning (mill. kr) Endring i prosent
2. termin 2014 2. termin 2013 2. termin 2013 – 2. termin 2014 Hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor (prosent)
1Omsetning eksklusiv merverdiavgift.
2Detaljert data etter 5-siffer-nace finnes i tabell nr. 09347 i statistikkbanken.
3Boligbyggelag, og utvikling og salg av egen fast eiendom ellers, er ikke med i tallene.
Næringsgruppe2        
I alt 59 010,5 54 447,5 8,4 7,2
41.2 Oppføring av bygninger3 23 778,9 22 658,6 4,9 4,9
42.1 Bygging av veier og jernbaner 4 181,1 3 809,3 9,8 6,8
42.2 Bygging av vann- og kloakkanlegg, og anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon 1 560,1 1 357,2 14,9 9,2
42.9 Bygging av andre anlegg 770,5 722,1 6,7 0,6
43.1 Riving og grunnarbeid 6 992,0 5 782,8 20,9 18,3
43.2 Elektrisk installasjonsarbeid, VVS-arbeid og annet installasjonsarbeid 13 586,3 12 519,9 8,5 7,0
43.3 Ferdiggjøring av bygninger 3 157,6 3 084,5 2,4 0,9
43.9 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 4 984,0 4 513,1 10,4 9,6
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Figur 1. Terminvis omsetning i bygg og anlegg