Studenter fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV), fra høyre Mats Møster Hugnastad (Elektro automasjon) Madelene Bentsson (Produktdesign) Stian Fossen (Produktdesign)

Kan revolusjonere overvanns- og spillvannstransport

Aiwell er i ferd med å utvikle helt nye hydrauliske løsninger for spillvann og overvann. I bunnen av planene ligger det gode gamle hevertprinsippet, som åpner for mindre rørdimensjoner og mer effektiv væsketransport.

0

Hevert. Et velkjent prinsipp for væsketransport som fortsatt står sterkt blant vinleggere og akvariefolk, og som nå er i ferd med å innta grøftene.
Ikke alle er klar over at hevertprinsippet har vært en suksess i vanntransport fra store takflater i mer enn femti år. Nettopp oppsamling av vann fra store flater i tynne rør etter hvertprinsippet har vært løsningen.

Nå vil Aiwell bruke sin komptetanse fra taksystemer til å effektivisere transport av overvann og spillvann.

Mindre dimensjoner
En stor fordel ved å bruke hevert, der som kjent hele rør-tversnittet er fullt, er at vann-massen i røret er med og trekker vannet nedover. Vannet bruker sin egen vekt til å skape hastighet. Jo større høydeforskjell, desto raskere transport, og full vakuum oppnås ved 10,15 m.

Dette i motsetning til en klassisk spillvannsledning, der kun selvfallsprinsippet er i funksjon.

Ved hevert kan derfor vann transporteres med langt høyere hastighet, fordi all luft i røret er fjernet. Luft tar mye plass i rørene og er en effektiv bremser av vannstrømmen.

– Selv ved små fall på kan man oppnå relativt store økninger, en test vi gjorde med en 32mm slange og en høyde forskjell på 3m oppnådde vi å transportere 7-8 ganger mer vann i den samme ledningen ved kun å benytte fullstrøm/vakuum, sier Asle I. Johnsen ved Aiwell.
Det betyr at man klarer seg med langt mindre dimensjoner på rørene. I tillegg vil vannet forflyttes raskere, en stor fordel ved overvannshåndtering fordi man oppnår en selvrensende effekt.

Mindre graving
Gevinsten ved å gå ned i rørdimensjon er åpenbar, det betyr at man i de fleste tilfeller kan legge rør i tidligere rør, og har man tilstrekkelig dimensjon kan både kloakk og spillvannsrør legges i eksisterende fellesledning, og slippe å grave nytt.

– Kummene som må utformes på en annen måte, blant annet slik at luft ikke kommer inn i systemet, sier Johnsen, som legger til at man også kan også tenke seg å benytte eksisterende fellesledning kun til overvann og grave en ny spillvannsleding grunt, kun på 30-40 cm dyp. Dette kan gjøres fordi en spillvannsledning som benytter vakuum vil stå full av væske, og man kan skifte ut væsken med ny når temperaturen synker mot frysepunktet.
– Dette er imidlertid litt frem i tid, nå konsentrerer vi oss om overvann, fordi det er enklere og vil gi oss nyttige erfaringer som vi kan ta med oss videre sier Johnsen

Samarbeide med Høyskolen
Aiwell har store planer for sitt nye konsept, og har allerede gjennomført to prosjekter med Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV). En studentgruppe laget et simuleringsprogram som overvåket og styrte spillvannstak. De viste de hvordan å regulere og utjevne væskestrøm til renseanleggene. Derved reduseres toppbelastningene og man utnytter derved kapasiteten i rensanlegget.
Den andre studentgruppen ønsket å vise i praksis hvordan man ved å benytte Aiwells ideer kunne holde overvann og spillvann fra hverandre i et eksisterende fellesnett. De bygget opp et anlegg der overvann ble pumpet inn i kummene og spillvann pumpet inn i fellesledningen mellom kummene. På tross av at det ble benytte små dimensjoner, kun 12 mm, på slanger og ventiler (noe som gir langt høyere motstand i anlegget), og høyde forskjellen kun var ca. 2,5 meter ( som gir liten vakuumeffekt) fungerte anlegget perfekt.
For Aiwell var dette svært viktig, og de har besluttet å arbeide videre med prosjektet.

Fullskala i Holmestrand 
Holmestrand kommune og Aiwell har inngått samarbeid der Aiwell bygger et fullskala testanlegg ved Kleiverud barnehage. Her får de testet ut sine løsninger med full vakuum.
– Vi er meget fornøyd. Her har vi møtt en kommune som tar innovasjon og nytenkning på alvor, og virkelig hjelper en gründerbedrift. Vi får integrere våre testtanker og vakuumrør inn i et stort fordrøyningsanlegg som koster mange millioner kroner. Dette hadde for oss vært umulig å få til på egen hånd kommenterer Asle I. Johnsen som også legger til:
-Vi setter også stor pris på at HBV ønsker å delta videre i testingsarbeidene på dette anlegget, og det ser også ut til at vi får til et forprosjekt sammen med Innovasjon Norge. Vi er derfor svært interessert i å komme i kontakt med byggherrer som har flaskehals problemer i sett overvannsnett.