Bygging av Klaro renseanlegg på Haukeli. Foto: Klaro

Små renseanlegg i god vekst

Hyttefolket vil ha mer komfort. Mange kommuner går heller for mindre renseanlegg enn for lange rørstrekk og pumpestasjoner.

0

Både i fjellet og i grendene meldes det om god vekst i antall minirenseanlegg. Produsentene får stadig nye bestillinger, som ofte skyldes økt bruk av hytter, med ditto krav til komfort. Dette stiller krav til rensing av utslipp, og små renseanlegg foretrekkes i fjellheimen.

Mange kommuner har dessuten ambisjoner om å få bedre kontroll med avløpsvannet i spredt bebyggelse, men stikker nå oftere fingeren i jorda før de bygger lange rørstrekk og pumpestasjoner. 
– Å bygge en pumpestasjon koster som regel mer enn et renseanlegg til 25 personer, og i tillegg kommer grøftekostnadene. Det er forståelig at mange kommuner velger renseanlegg i stedet, sier daglig leder Bjørn Stiansen ved Klaro til VAnytt. 

3 kilometer for langt
Siljan kommune benytter seg nettopp av minrenseanlegg.
– Ved et av anleggene er det ca 3 kilometer till nærmeste rørforbindelse. Det blir for dyrt. Dette dreier seg om ei lita grend med 30 husstander, forteller ingeniør Terje Røsholt ved Siljan Kommune til VAnytt

Leverandøren av renseanlegget, Klaro, drifter og leverer prøver i henhold til krav.
– Renseanlegget fungerer utmerket i henhold til krav. På sikt vil nok kommunen ta over driften, men nå lar vi Klaros folk kjøre det inn. Abonnentene betaler kloakkavgift til kommunen på vanlig måte, sier Røsholt.


Prefabrikert: Bygging av Odin renseanlegg i Aremark, for 10 husstander.

Vekst på Oppdal
Oppdal kommune råder selv over fire små og ett stort renseanlegg. I tillegg finnes det et stort antall små anlegg i fjellheimen. Og det bygges stadig flere.
– Det er ikke så uvanlig med bare en håndfull hytter på et renseanlegg. Det gir jo oversiktlige forhold og det hele kommer økonomisk gunstig ut for hytteeierne. Vi har bygget mange slike fellesanlegg de siste årene, og aktiviteten fortsetter, sier Runar Hoel ved entreprenør Hoel & Sønner på Oppdal, som sverger til renseanlegg fra Odin Maskin og Biovac.
Ofte er det hyttelaget eller utbygger som tar ansvaret for å drifte anleggene, ofte er det en lokal rørlegger eller leverandøren, i dette tilfelle Odin Maskin som utfører oppgaven, sier Hoel til VAnytt. 

Gode anlegg
Små renseanlegg har de siste årene gjennomgått en sterk teknologisk utvikling, som gjør at de kan gå problemfritt på ubestemt tid.
Det finnes et stort antall løsninger å velge mellom
Før man bygger anlegg må man legge fram en serviceavtale for kommunen, og man må rapportere inn resultater inn fra årlig kontroll.
Det er viktig med oppfølging og at man tar disse prøvene på riktig måte, her arbeider produsentene sammen med standarisering av prosedyrer og teknisk tilrettelegging for at prøvene bare kan tas på en måte.
– Vi har bare gode erfaringer med slike anlegg, ikke minst kommer de fiks ferdig, bare til å sette på plass, dermed blir de enkle å bygge, noe som er en fordel for alle, forteller Runar Hoel til VAnytt.