Riktig: Sllik skal nivåene på avøp ved selvfall være. Der dette ikke er tilfelle kan det trenge vann inn i kjellere.

Midgardsormen er testet – enkelte avløpsledninger sliter

I forbindelse med testen trengte vann inn i noen kjellere. Dette var noe kommunen på forhånd vurderte kunne skje, og man er nå i kontakt med berørte grunneiere for å finne årsak til vanninntrengingen.

0

Vann- og avløpsetaten i Oslo har nylig ferdigstillet det nye avløpsanlegget Midgardsormen. Anlegget er en gigantisk avløpsledning som skal forbedre dagens avløpsnett i området Gamlebyen, Bjørvika, Grønland og Akerselva mellom Vaterland og Kuba. Som en del av idriftsettelsen testes anlegget i disse dager. Grunneiere og anleggseiere er blitt bedt om å overvåke egne kjellere og anlegg under testperioden. 

– I forbindelse med testen trengte vann inn i noen kjellere. Dette var noe kommunen på forhånd vurderte kunne skje, og man er nå i kontakt med berørte grunneiere for å finne årsak til vanninntrengingen, melder Oslo VAV på sin nettside.

Mulig vanninntrenging ved oppfylling av avløpsvann 

Under oppfylling av «ormen» er det nettopp en risiko for at vannstrømmen kan snu i avløpsrør som ikke tilfredsstiller Sanitærreglementets krav. Dermed kan avløpsvann trenge inn i kjellere og infrastruktur som ligger lavere enn nivået. Denne gangen er oppfyllingen planlagt, og gir grunneiere og anleggseiere en god mulighet til å avdekke feilkoblinger i avløpsledningsnettet.

Krav til grunneiere og anleggseiere

I følge Sanitærreglementet i Oslo* skal «lavest beliggende avløpsåpning (vannlås, sluk e.l.), eller høyeste gravitasjonspunkt for en pumpeledning ikke ligge lavere enn den største høyvannsstand som i Oslo er fastsatt til kotehøyde +2,15 i forhold til Oslo kommunes offisielle nullnivå for kartverk og oppmåling.» (Det vil si ca. 2,65 meter over normalt sjønivå).

Vann- og avløpsetaten har sjekket eiendommene i området der Midgardsormen er bygget, men advarer mot mulig vanninntrenging i kjellere for å være på den sikre siden. Eiendommene er undersøkt og kartlagt, men enkelste  kan ha tilknyttet seg til ledningsnettet uten at det er godkjent.