Terje Andersen, leder for Biowater Technology.

Ny bioprosess renser oljeholdig avløpsvann

Norsk Spesialolje etablerer nytt anlegg for behandling av avløpsvann etter gjenvinning av olje. Til å rense avløpsvannet brukes norskutviklet biologisk rensemetode kalt CFIC fra Biowater Technology.

0

Norsk Spesialolje (NSO) er en stor aktør innen behandling og gjenvinning av brukt olje. Fra før av driver man gjenvinningsanlegg for olje på Kambo i Moss. Siden virksomheten genererer oljeholdig avløpsvann etablerer man nå renseanlegg på Rønningen i Bamble for å ta hånd om og behandle det forurensede avløpsvannet. Til rensingen vil man benytte seg av norskutviklet biologisk avløpsrensing – såkalt CFIC.

Ny generasjon biofilmprosess
CFIC prosessen er utviklet av Tønsbergbedriften Biowater Technology, som allerde har levert to slike anlegg i USA. Anlegget i Bamble blir det første på denne siden av Atlanteren. 
– Prosessen er en mer kostnadseffektiv og mindre plasskrevende biofilmprosess, som også gir mer konsentrert slam. Fordelene med CFIC fremfor alternative biofilmprosesser som f.eks. MBBR er at man får et mer kompakt anlegg og at man vil spare 30 – 40 % i årlige energikostnader, sier Terje Andersen, leder for Biowater til VAnytt.

Løser problemet
Norsk Spesialolje i Moss behandler og gjenvinner olje fra ulike sektorer. Anlegget på Rønningen er i disse dager ferdigstilt og vannet settes på i de nærmeste ukene.
CFIC er en ny biofilmteknologi som bygger på den anerkjente MBBR prosessen der biofilm etablerer seg i små spesialdesignede biolegemer. Legemene er bygget opp av utallige små hulrom med stor overflate. I disse beskyttede rommene kan naturlige bakterier vokse fritt i enorme mengder. Systemer basert på biofilmteknologi kan dermed håndtere meget høy belastning uten å bli satt ut av balanse eller tettes igjen.
– Dette er en ny generasjon biofilmprosess, og bygger på vår erfaring og kunnskap fra bl.a. MBBR teknologien. Vi har merket stor interesse for vår CFIC prosess, både i Norge og internasjonalt, og prosessen egner seg både på industrielle som på kommunale anlegg, sier Andersen.


Konsentrert drift
CFIC som står for Continuous Flow Intermittent Cleaning, betyr at selve rense-enheten har en meget høy fyllingsgrad med biolegemer, (90-99% fyllingsgrad). Dette gir en større renseflate enn andre biofilmprosesser og samtidig har man en hindret bevegelsene av biofilmbærerene noe som gir mange fordeler sammenlignet med det man har i en ”omrøringsreaktor”.  Enkelt forklart får da biokulturen «mat-ro» til å rense enda mer effektivt. Biokulturen re-genereres ved korte spylinger, som gir et konsentrert slam.
–  CFIC® gir en økt kapasitet for behandling, samtidig som energikostnader reduseres og CO2-fotavtrykket minskes, poengterer Jon Siljudalen, som har ledet utviklingen av prosessen. Systemet er svært fleksibelt og kan benyttes til oppgradering av eksisterende renseanlegg, av typer BAF, MBBR eller MBR.