Isoterm gjør "rent bord" i Sverige: Mikael Nyhlen ved Isoterm AB og Aksel Ruud fra markedsavdelingen i Norge opplever god interesse for Isoterm rør.

Isoterm med godt fotfeste i Sverige

Etter flere års nitidig innsats har Isoterm godt med forespørsler og flere konkrete prosjektleveranser hos søta bror.

0

Bruk av grunne grøfter og frostsikre ledninger, ofte i forbindelse med vann- og trykkavløp, er på stigende front i Sverige.
Isoterm leverer nå stadig flere meter av sine frostsikre VA ledninger, både til vannforsyning, trykkavløp og preisolerte avløpsledninger for selvfall.

Elmia
Isoterm deltok nylig på VA-messen Elmia i Jønkøping der de kunne konstatere at tilbakemeldingene er positive og salget går den rette veien.
– Frostsikre rør er jo en ny ide i Sverige, og vi har brukt noen år på å markedsføre mulighetene som det gir. Først måtte det forklares, så skulle det tegnes, så skal det gjennom papirmøllene. I dag legges det stadig nye meter Isoterm rør i Sverige. Typiske prosjekter er hyttefelt som knyttes til offentlig avløp. Det er stort sett bare kommuner som står for utbyggingene i Sverige, forteller Mikael Nyhlen ved det svenske Isoterm kontoret til VAnytt. 
Isoterm har hatt agenter i Sverige fra midten av 80-tallet, men fra 2012 har man begynt å bearbeide markedet med egne ansatte i Isoterm AB.

Miljø
I forbindelse med EUs vanndirektiv stiller Svenske miljømyndigheter mer konkrete krav til standard på avløpsnett og rensing, når det er kronglete å komme fram med selvvfall blir det ofte benyttet trykkavløp. Når det ikke kan legges frostfritt blir ofte Isoterm sett på som den beste løsningen.
– Siden sprenging er dyrt, og grunne grøfter er skånsomme mot terrenget, blir Isoterm rør blir ofte betraktet som et miljøbevarende produkter her i Sverige, og det er positivt, sier Nyhlen.
For tiden leverer Isoterm til et stort prosjekt på Alnø i Sundsvall, der det er hundrevis av hytter, men 50 av de nå kobles på vann og kloakk med frostsikre rør. Alnø utbyggingen vil fortsette også i 2015, hvor 100 nye hytter vil få vann- og trykkavløpsledninger fra Isoterm.
Isoterm rør benyttes også ved brokryssinger, der man ellers ville fått frostproblemer. 

Savnet
Som i Norge har man før Isoterm kom på banen savnet frostsikre rør og gode systemer for grunne grøfter. 
– For tre år siden begynte vi for alvor å jobbe mot Sverige, vi sto på messer og fortalte om våre produkter. I dag kommer folk tilbake med konkrete prosjekter. Det er et stort behov i Sverige nå, det er mye skjærgård og verneverdig landskap som skal krysses med rør. Med frostsikre rør blir som kjent gravingen minimal, og naturen forstyrres minst mulig. Grunnvannsnivået berøres ofte ved grøfting og sprengning, det ønsker man å unngå, sier Nyhlen. 
I Plintsberg utenfor Leksand legges det for tiden Isoterm frostsikre rør, og snart skal man i gang i Arvika kommune.
– Vi har også fått konsulentene til å tenke nytt, generelt opplever vi en postitiv holdning til våre løsninger, det viser seg at frostsikre rør også blir billigst i det lange løp, selv om selve produktet naturligvis koster litt mer, sier Nyhlen.