Det er ikke bare de store aktørene som kan nyte godt av BIM-modeller. En liten virksomhet som for lengst har ”konvertert” er Ing. Jorleif Lian AS i Overhalla, Nord-Trøndelag.

BIM i godt fellesskap har revolusjonert samferdselsplanlegging

Lokomotivene i samferdsel trekker i samme retning, ved i fellesskap å gå for BIM-innføring i praksis. Statens vegvesen, Jernbaneverket og ledende rådgivere og entreprenører satser nå for fullt på BIM plattformen.

0

Etter at stadig nye prosjekter og aktører tar i bruk den nye generasjonen av prosjekteringsverktøy er BIM i ferd med å sette en teknisk standard i Norden når det gjelder samferdselsinfrastruktur.
– Vianova Systems har satset stort på BIM og introduserte sine nye BIM-verktøy for infrastruktur for knappe to år siden. Siden den gang har det skjedd en rivende utvikling i bransjen. BIM er nå blitt kravet også her. Verktøyene som i praksis driver utviklingen er Novapoint og Quadri, sier Thor Hestnes i Vianova Systems til VAnytt.
 
3D-modellering og BIM

De største vei- og baneprosjektene i Norge planlegges og bygges nå ved hjelp av 3D-modellering og BIM-metodikk – prosjekter som trekker store fordeler med bruken av BIM. Prosjekter som E6-Dovrebanen, E16, E18, E39, Follobanen og Oslofjord-forbindelsen, pluss en rekke andre.
– Vianovas nye verktøy NovapointDCM og QuadriDCM er de som gjennomgående brukes i detaljprosjekteringen av de nye samferdselsplanene. Verktøyene har på kort tid fått markedets tiltro og anerkjennelse, til tross for enkelte barnesykdommer i starten – men ikke uvanlig for ny programvare, sier Hestnes i Vianova Systems.

Stor nytteverdi
Cowi er en av dem som har erfart Vianova´s nye BIM-verktøy i praksis. Deres detaljprosjektering av en ny 30 km E16-strekning mellom Kløfta og Kongsvinger er gjort med disse.
– På tross av enkelte startutfordringer ser vi veldig stor nytte i BIM-løsningen, fremhever Gjermund Dahl, COWIs BIM-koordinator.
– Vi har nå lært enda mer om samhandling, noe som er en stor bonus ved bruk av slike verktøy. Samhandling er alltid en kode som skal knekkes for å få løst store prosjekter. Muligheten til å se de andre fagene i samme modell er en stor styrke.


– Samhandlingen gir dessuten større trygghet for levert produkt. Vi ser ting tverrfaglig og kan luke ut åpenbare feil og mangler tidlig. Alt i alt sparer vi tid, sier Gjermund Dahl.

Sikrere leveranser

Novapoint og Quadri gjør faktisk at vi kjenner oss tryggere på det vi leverer, understreker Stefan Wallin i EQC Group, et stort svensk rådgiverselskap som har erfart verktøyene i prosjekter.
– I modellen ser vi umiddelbart om alt stemmer, noe som bidrar til kvalitetssikring og god styring. Det er mye lettere å se det man gjør i 3D og se konsekvensen av det. Feil og konflikter er mye enklere å avdekke, og vi sparer inn tid gjennom å redusere antall momenter i kvalitetskontrollen.

– Alt i alt gir modelleringen en følelse av kontroll. Det er superbra. Vi kjenner oss kort og godt sikrere på at det vi leverer er rett, bedyrer Stefan Wallin.

Ganske enkelt
Men det er ikke bare de store aktørene som kan nyte godt av BIM-modeller. En liten virksomhet som for lengst har ”konvertert” er Ing. Jorleif Lian AS i Overhalla, Nord-Trøndelag.
– Å gå fra tradisjonelle Novapoint 18 til NovapointDCM var ikke bare enkelt, det viste seg fort å være veldig fordelaktig, både for oss og for oppdragsgiver, uttaler daglig leder Jorleif Lian. – Ikke bare er NovapointDCM mye mer morsom å jobbe med, den visuelle 3D-funksjonaliteten gir deg full kontroll og bedre kvalitet i prosjekteringen.
– Da det for første gang ble aktuelt å prøve NovapointDCM i et prosjekt gikk det ikke lang tid å lære seg verktøyet. Men det er avgjørende med et strukturert oppsett for å komme i gang riktig. Jeg syns det er fryktelig enkelt nå, sier Lian.

Modell som støtte
– Den største forskjellen vi erfarer er at vi nå på en helt annen måte ser hva vi holder på med, i 3D, poengterer Christer B. Andersson. Han er vegprosjekterende i Sweco Sverige som har prosjektert en ny E10-strekning rundt Kiruna med de nye verktøyene. – Vi kan løpende presentere vår prosjektering og vise hvordan prosjektet tenkes se ut, fortsetter han. – Om det foreligger usikkerhet om noe, kan dette lett ses i modellen og forstås av alle, diskuteres og enkelt endres om nødvendig. Det blir en helt annen visualiseringseffekt, som vi nå får helt automatisk i NovapointDCM.
– Ved å vise modellen i prosjekteringsmøter kan vi for eksempel kjøre vegen digital på storskjerm. På den måten blir det lettere for alle å se sammenhengen og ta de riktige beslutningene.

Effektivitet
Effektiv tverrfaglig modellering og samhandling er nøkkelen til suksessen. 

– Samhandling oppnås gjennom bruk av Quadri, Vianovas skyløsning for modellbasert samhandling. Den tverrfaglige modelleringen skjer i NovapointDCM. Resultatet er en betydelig effektivisering og kvalitetsheving av prosjektene – en utvikling som spesielt Statens vegvesen, Jernbaneverket og andre byggherrer vet å sette pris på, sier Hrstnes.