I den internasjonale arkitektkonkurransen for Nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo var det krav om at tilbudene blir levert med BIM - digitale bygningsinformasjonsmodeller.

Varsler endringer i offentlige anskaffelser

Regjeringen foreslår flere endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Dette ønsker velkommen av blant andre Næringslivets Hovedorganisasjon.

0

Regjeringen foreslår flere endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Vi bringer NHOs kommentarer punkt for punkt.

1. Regjeringen vil styrke håndhevelse av konkurranseloven
Signalene om å styrke håndhevelse av konkurranseloven ønskes velkommen. NHO håper at denne styrkingen kan omfatte at Konkurransetilsynet vil få hjemmel til å komme med konkrete pålegg ved konkurranseregulerende virkning av offentlige tiltak. Vi mener at konkurranseloven styrkes ved at det innføres regler om nasjonal statsstøtte. Vi håper regjeringen innfører det.

2. Etablering av et uavhengig klageorgan for konkurransesaker
NHO foreslo dette allerede i forbindelse med ny konkurranselov i 2003. Det er et positivt forslag fra regjeringen.

3. Regjeringen vil effektivisere og styrke håndhevelsen av regelverket om offentlige anskaffelser
Dette er et skritt i riktig retning, og vi er glade for at regjeringspartiene følger opp det de sa i opposisjon.
NHO har vært kritisk til at den forrige regjeringen fratok Kofa muligheten til å ilegge gebyr i saker som dreier seg om ulovlige anskaffelser. Samtidig har NHO vært den fremste talsmann for at Kofa skal etableres som et bindende klageorgan. Vi har store forventninger til at dette nå vil skje.

4. Forenkling av regelverket for offentlige anskaffelser
NHO er positive til at regelverket for offentlige anskaffelser blir forenklet. Det store forenklingsgrepet vil ligge i egenerklæring for dokumentasjon og digitalisering av anskaffelsesprosessen.

5. Offentlige anskaffelser og innovasjon
NHO mener imidlertid at regjeringen bør presentere nye grep for stimulere til økt innovasjon i offentlige anskaffelser. Med et offentlig marked på om lag 400 mrd. kroner er det svært viktig at regjeringen ser hvilken innovasjonskraft dette kan utgjøre – både for næringsliv og offentlig sektor. Her forventer vi mer.

6. Digital løsning for innlevering av tilbud til det offentlige
NHO ønsker dette forslaget hjertelig velkommen, og mener dette er det største bidraget til modernisering og forenkling innenfor offentlige anskaffelser. En digital anskaffelseskonkurranse vil være forutsigbar og effektiv for både oppdragsgiver og leverandør. NHO vil foreslå at det opprettes en leverandørdatabase, hvor leverandørene kan legge inn dokumentasjon som ofte blir etterspurt.