Ønsker flere inititativ: Direktør Torbjørn Vinje i Norsk Kommunalteknisk Forening

Ønsker flere regionale initiativ om samarbeid for utdanning

Det er behov for å gjøre mange grep både på kort og på lang sikt for å bedre situasjonen innen bemanning innen VA-sektoren. Aktørene bør selv ta større initiativ for å endre sine rammebetingelser.

0

De fleste kommuner opplever store utfordringer med å rekruttere nok fagfolk på de kommunaltekniske fagområdene; mange opplever at kommunalteknikerne blir ett år eldre for hvert år, og det kan se stygt ut for rektrutteringen innen VA-sektoren, som har store oppgaver foran seg.

I forbindelse med at Statoil varsler nedbemanning på 1500 ingeniører er det for mange kommuner tent et håpets lys om at det kan bli lettere å kapre ingeniører. Direktør Torbjørn Vinje i Norsk Kommunalteknisk Forening tror det må mer målrettet innsats til.

– Jeg etterlyser et nærmere samarbeid mellom etterspørrerne både fra privat og offentlig sektor, og utdanningssektoren, slik at studietilbudene i større grad kan skreddersys behovene i markedet, sier direktør Torbjørn Vinje til VAnytt.

Målrettet innsats
Vinje viser til at Statens vegvesen har samarbeidet i flere år med Høgskolen i Ålesund med helt og delvis finansiering av studietilbud, og man får dermed målrettet innholdet i forhold til hva det er behov for.

– Det viser seg at denne ordningen fungerer bra og direkte «mater» vegvesenet i regionen med nyutdannede ingeniører, forteller Vinje.
På Romerike har man erfaring med at trainee-ordninger fungerer.

Når rammebetingelsene er for trange må aktørene selv ta initiativ til å endre dem, og ikke vente på en statlig utredning og en ny Stortingsproposisjon, legger han til.

Ta inititativ!
– Offentlig sektor kan sjelden konkurrere med privat sektor på lønn, men de kan konkurrere på interessante oppgaver, muligheten for å utvikle seg faglig og ordnede arbeidsforhold. Vi får håpe at kommunene klarer å gjøre seg attraktive, sier Vinje.

Norsk Kommunalteknisk Forening ønsker å bidra i årene framover med blant annet:
·  Reise- og utdanningsstipend: Deles ut til en/flere personer som tar utdannelse med relevans innen de kommunaltekniske fagområdene
·  Utdanningsfond fra 2015:  Bidra til finansiering av utdanningssektorens studietilbud på de kommunaltekniske fagområdene
·  Ungdomskontakt: Egen person med ansvar for ungdom og utdanning

– Vi vil ta initiativ til å sette det på den politiske dagsorden i samarbeid med departementer, direktorater, utdanningssektoren og andre relevante organisasjoner (blant annet KS og Norsk Vann). Dette er det eneste som nytter på sikt, sier Vinje til VAnytt.