Denne veien ender med prestisjetung pris i Vegas

Statens Vegvesen og COWI hedres med pris for visuell planlegging av E16 Nybakk-Slomarka. BIM-verktøy og skybasert prosjektering tatt den 32 km lange firefeltsstrekningen mellom Kløfta og Kongsvinger ut i verden.

0

Statens Vegvesen og COWI har for visualseringsarbeidet under planleggingen av E16 Nybakk-Slomarka mottatt internasjonal pris under Autodesk Excellence in Infrastructure 2014 Awards.

Gjennom innovativ bruk av BIM-verktøy og skybasert prosjektering har den 32 km lange firefeltsstrekningen mellom Kløfta og Kongsvinger tiltrukket seg internasjonal oppmerksomhet.
– Dette er stas! Vi må ta mange hensyn når vi planlegger en vei. Denne strekningen var spesielt kompleks. At vi nå får anerkjennelse for at våre løsninger er i verdensklasse, er fantastisk moro, sier landskapsarkitekt og BIM-leder for Infrastruktur i COWI, Marius Sekse.
Autodesk Excellence in Infrastructure 2014 Awards har de siste tre årene kåret verdens beste løsninger innen planlegging av vei. Prisen skal belyse prosjekter som gjennom innovativ bruk av ny teknologi har funnet praktiske, kostnadseffektive og inspirerende løsninger.

Beste visualisering
Prosjektet mottar prisen for beste visualiseringsarbeid i Las Vegas i desember i år.
Som verktøy her har COWI brukt InfraWorks 360, et enkelt modellerings- og presentasjonsverktøy fra Autodesk. Med utgangspunkt i tilgjengelig GIS-data og terrengdata fra laserskanning lages enkelt en visualisert modell av landskap og ulike veitraséer – en modell som så kan betraktes og vurderes fra ulike vinkler, inkludert å kjøre traseen digitalt. For å lette beslutningsprosessen ytterligere har man produsert videoer av animasjonen som deles med media, grunneiere, kommuner, fylkesmenn m.fl.


Landskapsarkitekt og BIM-leder for Infrastruktur i COWI, Marius Sekse.

Se video: http://vimeo.com/104587301 / http://www.youtube.com/watch?v=2OiEMQV1u6Q
I COWIs nye visualisering ser du hvordan trasevalget avhenger av kulturlandskap, infrastruktur, konstruksjoner, geologi og flom.
På veistrekningen inngår bl.a. fem 2-plans kryss, tre større bruer og 15-20 overgangsbruer. COWI vant i 2012 Vegvesenets største enkeltkontrakt noensinne – E16, fra Nybakk til Slomarka.
COWI har så langt gjennomført planprogram, og arbeider nå videre med konsekvensutredning og reguleringsplan. Reguleringsarbeidet skal være ferdig i 2015 og ferdigstillelse planlegges i 2019.