NVE publiserer gode råd om flom-skred fare

I utgangspunktet bør man i perioden fremover holde seg unna elver/bekker med stor vannføring, blant annet fordi erosjon langs elv- og bekkeløp kan utløse skredfare!

0

Det er ikke bare Mannen det knytter seg usikkerhet til‭. ‬I dagene fremover bør man ifølge NVE holde deg unna elver/bekker med stor vannføring‭, ‬blant annet fordi erosjon langs elv‭- ‬og bekkeløp kan utløse skredfare‭.‬

– Kontakt din kommune hvis du har behov for akutt hjelp ved eventuell flomfare mot ditt hus‭.‬

– Sørg for‭ ‬å‭ ‬holde avløpsveier‭ ‬åpne‭. ‬Stikkrenner og sluk må‭ ‬renses for at vannet skal renne unna‭.‬

– Husk at elva du krysser i dag‭, ‬kan være ganske mye større når du skal tilbake‭.‬

– Har du eiendeler‭/ ‬gjenstander nær elv/innsjø‭ ‬i området hvor det er varslet flom bør du vurdere‭ ‬å‭ ‬trekke det lenger unna bredden‭.‬

De som oppholder seg i områder hvor det tidligere har oppstått skader som følge av flom bør være spesielt oppmerksomme‭.‬

Kommunene er ansvarlige for‭ ‬å‭ ‬iverksette nødvendige tiltak for at innbyggere bor trygt‭. ‬Flomfaren lokalt må‭ ‬vurderes av lokal beredskapsmyndighet‭ (‬kommunen‭) ‬som eventuelt i samarbeid med politiet‭, ‬iverksetter nødvendige tiltak ved flomfare‭.‬

I tilfeller der flomsituasjonen tilsier at bebyggelse kan være truet‭, ‬bør det vurderes om ekstern kompetanse på‭ ‬vassdragsteknikk/flomvurdering må‭ ‬innhentes‭.‬


Se også tips og råd knyttet til økt jordskredfare.