På tide å prioritere lærlingesatsing

2035 vil Norge mangle opp mot 90.000 fagarbeidere, ifølge Statistisk sentralbyrå. Regjeringen har tatt til orde for å legge til rette for flere læreplasser, men i budsjettforslaget som er lagt frem er det ingen reel vekst i tilskuddet.

0

Regjeringen må gi lærebedrifter mer støtte.
Ifølge Statistisk sentralbyrå vil vi i 2035 mangle opp mot 90.000 fagarbeidere.
– Å få utdannet nok fagarbeidere er utrolig viktig innenfor en rekke sektorer og ikke minst for våre bedrifter, sier Are Turmo, kompetansedirektør i NHO.

Krever at tilskuddet økes
Den rød-grønne regjeringen har prioritert skole fremfor virksomhet. I dag får en lærebedrift 25 000 kroner mindre per elev enn hva det vil koste å ha eleven på skolen. Ett av NHOs krav til regjeringen er at tilskuddet økes, men i budsjettforslaget som er lagt frem er det ingen reel vekst i tilskuddet.
– Det er en stor skuffelse for oss lærebedrifter for vi hadde forventet at regjeringen hadde sett hvor viktig det er å øke tilskuddet, sier Edel Teige, leder for Forum for mindre bedrifter
– Et økt lærlingtilskudd vil bety at bedriftene lettere kan ta inn flere lærlinger. Bedriften må ha en god økonomi slik at de kan gi den opplæringen som de ung fortjener, sier hun.

Har lovet
I september var utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen på NHOs konferanse Yrkesfag 2014. Der lovte han flere statlige lærlingplasser innen 2017.
I Sundvolden-erklæringen står det også at de skal trappe opp lærlingtilskuddet.
– Økningen som kom i revidert budsjett i vår håpet vi var første del av en opptrappingsplan, men nå ser vi til vår forundring at dette ikke blir fulgt opp videre, sier Turmo.
Han mener også at regjeringen burde vært mer offensiv i bruken av lærlingeklausul, som vil si at det i offentlige kontrakter stilles krav om at den som vinner anbudet har lærling i bedriften.