En av flere tilbakeslagssikringer som Ålesund er i ferd med å teste ut, en Honeywell CBU 140, som er i kategori 5, en kompakt løsning som monteres rett på vegg.

Øker sikkerhetsnivået i kommunale kloakk-pumpestasjoner

Ålesund kommune skal sikre alle sine pumpestasjoner mot at det kan skje kontaminering av drikkevannet fra kloakkvann. Dette gjøres ved såkalt brutt vannforsyning, eller tilbakeslagssikring i kategori 5. Ulike løsninger testes.

0

Ved trykkfall i en vannledning kan det forekomme vakuum eller hevert-virkning. Hvis en denne ledningen står i forbindelse med kloakk, via et åpent rør eller en spyleslange, kan kloakkvann bli sugd inn på rentvanns-nettet.

Selv om sannsynligheten er liten har det forekommet tilfeller både i fiskeindustri og i boligblokker, der kloakk og avfallsvann har blitt sugd inn på rentvanns-nettet.

100 pumpestasjoner
For å være 100 % sikker på at dette ikke skal kunne forekomme, er Ålesund kommune nå igang med et sikringsarbeid på sine 100 kloakkpumpestasjoner.
– Det er et omfattende og kostbart arbeid, tilførsel av rent vann kommer fra gammelt av inn i bunnen av kummene. De må graves opp og tilførsel må komme en annen og mer sikker vei inn, som regel gjennom vegg.
I tillegg monterer vi en innretning som skal hindre at tilbakeslag skal kunne skje, sier Henrik Marø i Ålesund kommune til VAnytt.

Brutt tilførsel
En vanlig betegnelse på innretninger som sørger for sikkerheten er tilbakeslagssikring.  Dette er en innretning der alt rent vann tappes over i en tank etter behov, og en boosterpumpe sørger for trykket. I tillegg sitter det en tilbakeslagsventil på tilførselsen til tanken, som gjør at rentvann ikke skal kunne gå i revers.
 – Vi har ennå ikke valgt/bestemt oss for hvilken modell vi går for. Det kan variere mellom behov/størrelsen på stasjonen. Vi har montert  fire ulike modeller for å teste de litt over tid, sier Marø til VAnytt.


Fakta om avbildet produkt: CBU140 er en kompakt trykkforsterker med innebygget luftgap for korrekt seperasjon mellom drikkevann og væsker i kategori 5. Bruksområder er installasjoner der det er fare for å forurense drikkevannet med helsefarlig væske på grunn av sitt nærvær av mikrobiologiske elementer eller viruselementer. Eksempler på bruksområder er labratorier, drikkekar for dyr, spyleanlegg, prosessavløpsvann, og andre kommersielle formål som faller innenfor kategori 5.