Frykter ingeniørmangel

En kartlegging blant NHOs medlemsbedrifter viser at tre av fem har problemer med å rekruttere ingeniører.

0

– Jeg er bekymret for om utdanningssystemet er i stand til å møte arbeidslivets fremtidige behov for realfaglig kompetanse, sier Are Turmo.
NHOs Kompetansebarometer svarer medlemsbedriftene på hvordan behovet for realfaglig kompetanse er i dag og hvordan de tror det vil være om fem år. I Temanotat 2/2014, som er ute nå, har NIFU på oppdrag fra NHO sett nærmere på tallmaterialet.
Ikke bare har bedriftene rekrutteringsproblemer, men to av tre realfagsbedrifter svarer at de har et udekket kompetansebehov.
– Dette sier meg at vi må tenke større, sier avdelingsdirektør Are Turmo i NHO. – Vi trenger godt kvalifiserte arbeidstakere i fremtiden, og skolen er næringslivets viktigste leverandør.
Det er i hovedsak ingeniører, sivilingeniører og teknikere bedriftene etterspør. Hver tredje NHO-bedrift betrakter dette som sentral kompetanse.

Geografiske forskjeller

Det er i Møre og Romsdal behovet for ingeniører er størst, etterfulgt av Nordland og Rogaland.
– Dette er fylker med stor aktivitet i næringer som krever realfaglig kompetanse, som olje, gass, skipsindustri og havbruk, avslutter Turmo.