Oppegård kommune, som her i Trollåsen vil ha bedre kontroll med drikkevannsnettet, og særlig trykket.

Vil styre trykket i drikkvannsnettet

For å minske tap og planlegge vedlikehold bedre har Oppegård kommune startet et omfattende arbeid med å kartlegge, overvåke og forbedre drikkevannsnettet. Et av virkemidlene er å redusere og tilpasse trykket.

0

Store mengder rent drikkevann går tapt på grunn av lekkasjer i drikkevannsnettet.

For å redusere tapene og få bedre kontroll med driften innleder Oppegaard et omfattende arbeide.  

– Prosjektet heter Innovation in water infrastructure. Det har startet i år og avsluttes I 2016, og er delt inn i fem arbeidspakker. Disse går på henholdsvis på nye løsninger i å overvåke tilstanden i nettet, vedlikehold basert på overvåkingsdata, ITC driftskontrol med løsninger for hydraulisk modellering og lekkasjekontroll, datastyrt IAM og nye løsninger for oppgradering og vedlikehold, forteller driftsingeniør Shima Bagherian ved Oppegård kommune til VAnytt.

Trykkreduksjon
Et meget viktig tiltak vil bli å få bedre kontroll med trykket.

– Vi vet at tappingen varierer stort, ikke minst fra dag til natt. Å overvåke trykket og gjennom hydrauliske modeller tilpasse trykket etter behovet er naturligvis viktig. Å redusere trykket der det er unødvendig høyt vil ikke minst spare energi, men det vil dessuten minske tap gjennom lekkasjer, poengterer Bagherian.

Man vil videre ved bruk av hydrauliske modeller identifisere optimal plassering av trykkreduksjonsventiler.

– Vi har strukturert arbeidet  i følgende oppgaver: 1. Å bygge opp en hydrauliske modell ( WDNtxl) for nettet – 2. Gjennomføre kartlegging av ventiler og topografi. 3. Velge en optimal beliggenhet for nye og kontroll av eksisterende reduksjonsventiler, forteller Bagherian.