Illustrasjonsfoto

Overvannsoppdrag til Rambøll

Rambøll skal utrede risikoakseptkriterier for overvannsflom og dimensjonerende nedbør for Miljødirektoratet. – Dette er et veldig spennende oppdrag, sier Grethe Asmundsen, prosjektleder i Rambøll.

0

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal utrede konsekvensene av økte overvannsmengder i byer og tettsteder. Utvalget skal gå gjennom gjeldende lovgivning og rammebetingelser for kommunenes håndtering av overvann og komme med forslag til endringer og forbedringer.

Risikoakseptkriterier
Rambøll har fått i oppdrag å lage en rapport med anbefalte risikoakseptkriterier for overvannsflom.

– Overvannsutvalget ønsker en utredning av risikoakseptkriterier for overvannsflom og dimensjonerende nedbør for overvannsanlegg, forteller Asmundsen.‪‬‪‎‎‎‪‪‬‬‏‬‎‬‪‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Rambøll vil se på konsekvenser for liv og helse, materielle verdier og samfunnsviktige funksjoner. Rapporten vil inkludere forslag til sikkerhetsklasser/sårbarhetsklasser og tilhørende gjentaksintervaller for dimensjonerende nedbør.

Internasjonalt samarbeid
Rambøll har valgt å involvere egne norske og internasjonale spesialister i oppdraget.

– Vi skal se på hva som skjer i Norge på dette området, blant annet hva Jernbaneverket, NVE og Statens vegvesen gjør. Vi skal også kartlegge hva som gjøres i England, Finland, Tyskland og Danmark. Her vil vi bruke Rambølls egne ressurser, forteller Asmundsen, som understreker at det er interessant å se på hva som gjøres i våre naboland.

– Dette kan lære noe av internt også.

Rapporten skal leveres i desember.
– Dette er ikke et stort prosjekt, men dette er det svært interessant å være med på, sier Asmundsen.