Andreas Pihlstrøm, NHO. Foto: Moment Studio

Miljøansvaret hefter også ved morselskapet

En fersk dom i Gulating lagmannsretts slår fast at morselskap er ansvarlig for eventuell lovstridig miljørelatert virksomhet som har foregått.

0

Retten pålegger et morselskap å refundere statens kostnader til opprydding på en bedriftseiendom som ble forurenset før 1970.

Dommen i Gulating lagmannsrett kan, hvis den blir rettskraftig, dermed skape usikkerhet om hvem som er ansvarlig for historisk forurensning.

– Det er morselskapets indirekte rolle som gjør denne saken prinsipiell. Morselskapet var verken virksomhetsutøver på lokaliteten, grunneier, eller på annen måte har hattt befatning med den forurensningen skriver seg fra, sier advokat Andreas Pihlstrøm til VAnytt.

Kostnadene beløper seg til omlag 2,5 millioner kroner.

NHO mener i en presseuttalelse at det var riktig å rydde opp på eiendommen, men at det var feil  feil å sende regningen til morselskapet, siden morselskapet hverken var grunneier, virksomhetsutøver på stedet eller den som forurenset.

– Det er viktig å merke seg at Staten her ikke har argumentert med at det er noe å bebreide morselskapet for i denne saken. Hvis et morselskap f.eks skjuler miljøkriminalitet i et datterselskap, lager et omgåelsestilfelle eller proformaarrangement, følger det av forarbeidene at mor er direkte ansvarlig. Noe slikt var imidlertid ikke tilfelle her, presiserer Pihlstrøm overfor VAnytt.

Hovedpoenget i dommen er at morselskap likevel kan bli ansvarlig for å betale opprydning i grunnforurensning på det som en gang var datterselskapets eiendom. Forurensingen må være i strid med loven før en slik plikt inntrer.

Uforutsigbart for næringslivet
NHO mener i sin presseuttalelse at refusjonskravet kunne vært sendt til nåværende grunneier, som får den økonomiske fordelen av at eiendommen stiger i verdi.

– Dommen skaper en svært uforutsigbar sitasjon for næringslivet dersom morselskap eller aksjonær kan holdes ansvarlig for opprydning i historisk forurensning, sier NHO-advokat Andreas Pihlstrøm og legger til at forarbeidene forutsatte at ansvarsbegrensningsreglene for aksjeselskaper skulle gå foran refusjonsreglene i forurensningsloven.

Ankefrist er en måned.

Les mer om saken på Miljødirektorates hjemmeside

Link til dommen